1 Metraščių 26:20

1 Metraščių 26:20 LBD-EKU

Ahijas iš levitų prižiūrėjo Dievo Namų iždus ir įžado aukų iždus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share