YouVersion Logo
Search Icon

Matius 1

1
Matius arye, Yesus el apu yapu ati, nyabuk yupu
(Lukas 3:23-38)
1Asekeipnusin buku noutamak ara, Yesus Kristus el deipkirikdop nang si seknune. Yesus Kristus el apu kopropa ara, Daud. Daud el apu kopropa ara, Abraham. 2Abraham el mi ara, Isak. Isak el mi ara, Yakup. Yakup el mapu ara, Yehuda ap, el du yapu ap, deiyamuk. 3Yehuda el mapu bitinye Peres ap, Sera ap, sik nin si ara, Tamar. Peres el mi ara, Hesron. Hesron el mi ara, Ram. 4Ram el mi ara, Aminadab. Aminadab el mi ara, Nahason. Nahason el mi ara, Salmon. 5Salmon el mi ara, Boas. Boas el lin bira, Rahab. Boas el mi ara, Obed. Obed el lin bira, Rut. Obed el mi ara, Isai. 6Isai elce deibuk mi ara, Daud deibuk. Daud bira, Israel ninye sik weik ninye deiyoknye biti, Raja Daud nyalamik. Daud el mi ara, Salomo. Salomo el lin si ara, Batsyeba. Ara, Uria domuk kil bukni, dibuk talak ara, Daud youwak dakukce, Salomo deibuk. 7Salomo el mi ara, Rehabeam. Rehabeam el mi ara, Abia. Abia el mi ara, Asa. 8Asa el mi ara, Yosafat. Yosafat el mi ara, Yoram. Yoram el mi ara, Uzia. 9Uzia el mi ara, Yotam. Yotam el mi ara, Ahas. Ahas el mi ara, Hisikia. 10Hisikia el mi ara, Manase. Manase el mi ara, Amon. Amon el mi ara, Yosia. 11Yosia el mapu ara, Yekonia ap, el weit yapu ap, deiyamuk.
Amapu deiyamuk talak ara, Babel mutuku nang arye Israel ninye obisibikce, tapu koubuka Babel mutuku bobinamikce, talya piluk aruklamikba dolamik.#1:11 2 Raja-Raja 24:8-16 12Apil pia dolamikbuk, keting tamun yupa 70 akunum ubukura, ton Israel ninye ara, Israel mutuku tamubuka biyik. Tonda, Yekonia el mi Sealtiel deibuk. Sealtiel el mi ara, Zerubabel. 13Zerubabel el mi ara, Abihud. Abihud el mi ara, Elyakim. Elyakim el mi ara, Asur. 14Asur el mi ara, Sadok. Sadok el mi ara, Akim. Akim el mi ara, Eliud. 15Eliud el mi ara, Eleasar. Eleasar el mi ara, Matan. Matan el mi ara, Yakup. 16Yakup el mi ara, Yusuf. Yusuf bira Maria dobuk. Dobukura, Maria arye Yesus deibuk. Ara, ‘Ninye mutuku-mutuku nirya noutamak arye, ninye weike lyeplirye, sik kanye talima pia talinamle’ tenen, Allah arye wibuka deiyamuknye ati, Kristus nyanyake.
17Aning ati ara, Abraham arye deibukba, dadeipdanin yangalamika ani, Daud deibuk talak deipdanin yangalamika ani, yupa ara, 14 kibuk. Tonda, Daud arye deibukba, dadeipdanin yangalamika ani, Babel mutuku nang arye, Israel ninye tapu koubuka bobiyik talak ababye, deipdanin yangalamika ani, yupa ara, 14 ton kibuk. Atonun ton, Israel ninye arye, Babel mutuku batakuka, sik mutuku kopropa tamubuka biyik talak ara, anyapce deipdanin yangalamika ani, Yesus Kristus#1:17 Kristus – Yunani nang arye, Kristus nyalamik. Ibrani nang arye Mesias nyalamik. Bukni, nunda asi bitinye nyanyabe. Ayupu bitinye deiyok ara, ‘Ninye lena deiyoknye unamle’, tenen, Allah arye wipdeiyamuknye ati nyanyabe. Tonda lak len yupu nomor 3 dipdelulume. deibuk talak ara, deipdanin yangalamika ani, yupa ara, 14 ton kibuk. Yesus Kristus delina ara, ‘Allah arye wibuka deibuk touk, tukwak ninye nirya lyeplirye, sik kanye talima#1:17b kanye talima – Ayupu ara, Indonesia yupu deice, ‘Kerajaan Allahʼ tonda, ‘Kerajaan Sorgaʼ ton nyabuka sekenyak bukni, anggunce, ‘Tukwak mutuku noutamak, ninye deiyok kibuka pemerintaan upnamle ati nyabuk,’ tenena kume. Ayupu deiyokda, nunce laka kibuka kunum sekupu. talinamle’ tenen, deiyamuk.
Yesus Deiprik talak ati, sekuk yupu
18Yesus Kristus delin talak winibuk ning ara ani. Yusuf birye, ‘Maria dopnamne’ tenen, moun akunum dolamuk bukni, min kum domukce, neika min kum ulamdikbuk, Maria mi bobuk. Maria mi bobuka ara, Allah El Dib Kanye arye mikip aribuka deice arye, mi bobuk. 19Yusuf bira Musa sekamuk yupu kekebuka pia diksukumuk ulamuka anya arye, ninye nirya arye, ‘Akil ara, malye kil tenebicak’ tenen, ‘Ninye kekenak akil batakna ati, laka kum nyapnune. Akil duknubuka bataknamne,’ tenyamuk. 20Utenyamuk bukni, Yusuf aning ati, kanye talima ikin kanye tuba ubuk talak ara, mapmokak, Allah el im deice pil donye malaikat arye, Yusuf el lengdar mabuka deice arye yanuka laka nyabuk.
“Daud el yala nang arye deipkuknye, Yusufo, Maria el mi bobuka ara, ninye arye kuma. Allah El Dib Kanye mikip deice arye mi bobuke.
Aning ati ara, ilil una kume. Maria talya mangkau asa dopnalame. 21Maria arye sal mi deipnamle. Deiplyopura, el si Yesus nyapnamlyame. Yesus nyapnamlama deiyok ara, ‘Elda Ninye Lyenanye ulule,’ tenena ati nyapnamlyame. Allah el mapu nirya sik malye wininyak ning ap, malye tenenyak ning ap ati, ‘Allah arye wenebuka oplyak’ tenen, Yesus arye aning nirya kum daneiplirye, ninye weike lyepnamla ati, ami el si Yesus#1:21 Yesus – Yunani nang arye, Yesus nyalamik bukni, Ibrani nang arye asi ati Yosua nyanyake. Asi ara, bitinye bukni, el deiyok ara tonoka. Ara, ‘Allah Yahweh arye ninye lyesulule’ tenen asi nyanyake. nyanamle.” Malaikat arye Yusuf ati nyabuk.
22Ura, Maria ninye dona kum diparyuk, Allah El Dib Kanye mikip deice arye mi bobuka ara, Allah arye nyapdeibukba, el yupu laka nyalamuknye nabi#1:22 Nabi, Allah el yupu laka nyan nang ara, Allah arye ‘Ninye kekepnamak’ tenen, elce wibuka deiyamuk nang ati, el yupu laka nyabukopura, anang arye, yuk ninye nirya ati, laka nyalbalamik. Anang ara, nabi nang nyanyabe. Nabi nang sik laka nyan yupu nomor 25 dipdelulume. Yesaya arye nyalilamuk touk winipnamuka ati, winibuk. 23Yesaya arye nyalilamuk yupu ara ani.
‘Ninye dona kum kil arye, mi bomlya ani, sal mi deipnamle. Deiplyopura, el si ati Imanuel nyanamake. Imanuel nyanamaka ara, ‘Allah ap, nun ap, neika unyapnye’ tenen, nyanamake.’ (Yesaya 7:14)
24Malaikat arye ayupu nyapdeibukba, Yusuf bukukopura, Allah el im deice pil donanye amalaikat arye, “Winiplyame,” nyapmok touk, Yusuf arye Maria dobukura, neika ulamrik. 25Yusuf arye Maria domuk bukni, akil ap neika mana kum diparyuk, Allah El Dib Kanye mikip deice arye sal mi deibuk. Sal mi deibukopura, Yusuf arye, “Ami el si ara Yesus,” nyabuk.

Currently Selected:

Matius 1: EIPA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy