Janez 3
JUB

Janez 3

3
Jezus in Nikodém
1Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodém; bil je prvak med Judi. 2Ponoči je prišel k Jezusu in mu rekel: »Rabí, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj; kajti nihče ne more delati takih znamenj, kakor jih ti delaš, če ni Bog z njim.« 3Jezus mu je odgovoril:
»Resnično resnično ti povem:
če se kdo ne rodi od zgoraj,
ne more videti božjega kraljestva.«
4Nikodém ga vpraša: »Kako se more človek roditi, če je star? Mar more vdrugič v telo svoje matere in se roditi?« 5Jezus mu odgovori:
»Resnično resnično ti povem:
če se kdo ne rodi iz vode in Duha,
ne more priti v božje kraljestvo.
6Kar je rojeno iz mesa, je meso,
kar pa je rojeno iz Duha, je duh.
7Ne čudi se, da sem ti rekel:
Morate se roditi od zgoraj.
8Veter veje, koder hoče,
njegovo šumenje slišiš,
pa ne veš, odkod prihaja in kam gre.
Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.«
9Nikodém mu je segel v besedo in ga vprašal: »Kako se more to zgoditi?« 10Jezus mu je odgovoril: »Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš?
11Resnično resnično ti povem:
govorimo o tem, kar vemo,
in spričujemo to, kar smo videli,
toda našega pričevanja ne sprejemate.
12Če ne verjamete, kar sem vam govoril
o zemeljskih stvareh,
kako boste verjeli,
če vam govorim o nebeških?
13Nihče ni šel v nebesa,
razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sin človekov.
14In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,
tako mora biti povzdignjen Sin človekov,
15da ima vsak, ki veruje,
po njem večno življenje.
16Bog je namreč svet tako ljubil,
da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor veruje vanj,
ne pogubil,
ampak bi imel večno življenje.
17Bog namreč ni poslal svojega Sina na svet,
da bi svet sodil,
ampak da bi se svet rešil po njem.
18Kdor veruje vanj, ne bo sojen;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
19Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet
in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč,
kajti njihova dela so bila hudobna.
20Kdor namreč dela húdo,
sovraži luč in ne pride k luči,
da se ne bi pokazala njegova dela.
21Kdor se ravna po resnici,
pride k luči,
da se pokažejo njegova dela,
ker so narejena v Bogu.«
Jezus in Janez Krstnik
22Potem je šel Jezus s svojimi učenci na judejsko podeželje, se tam zadrževal z njimi in krščeval. 23Tudi Janez je krščeval v Enónu blizu Salíma, ker je bilo tam veliko studencev. Ljudje so prihajali in se dajali krstiti. 24Janeza namreč še niso vrgli v ječo. 25Med Janezovimi učenci in nekim Judom pa se je vnel prepir zaradi očiščevanja. 26Šli so torej k Janezu in mu rekli: »Učitelj, tisti, ki je bil pri tebi onkraj Jórdana in o katerem si pričeval, krščuje in vse hodi k njemu.« 27Janez pa je odgovoril:
»Človek si ne more ničesar prisvojiti,
če mu ni dano iz nebes.
28Vi sami ste priče, da sem rekel: ‘Jaz nisem Kristus, temveč sem poslan pred njim.’
29Kdor ima nevesto, je ženin.
Ženinov prijatelj pa,
ki stoji zraven in ga posluša,
se srčno veseli,
ko sliši ženinov glas.
To moje veselje je torej zdaj uresničeno.
30On mora rasti,
jaz pa se manjšati.«
Jezus prihaja iz nebes
31»Kdor prihaja od zgoraj, je nad vsemi;
kdor pa je z zemlje,
je zemeljski in govori zemeljsko.
Kdor prihaja z nebes, je nad vsemi,
32in pričuje o tem, kar je videl in slišal,
vendar nihče ne sprejema njegovega pričevanja.
33Kdor pa sprejme njegovo pričevanje,
potrdi, da je Bog resnicoljuben.
34Kogar je namreč Bog poslal,
govori božje besede,
kajti Bog ne meri duha, ko ga daje.
35Oče ljubi Sina in mu je vse dal v roke.
36Kdor veruje v Sina, ima večno življenje;
kdor pa v Sina ne veruje, ne bo prišel v življenje,
ampak ostane nad njim božja jeza.«

JUB © 1990 United Bible Societies, izdalo Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!


Learn More About Jubilejni prevod Nove zaveze

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.