YouVersion Logo
Search Icon

Janez 1

1
Uvod
Beseda je postala človek
1V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
2Ta je bila v začetku pri Bogu.
3Vse je po njej nastalo
in nič, kar obstaja,
ni brez nje nastalo.
4V njej je bilo življenje
in življenje je bilo luč ljudem.
5In luč sveti v temi,
a tema je ni sprejela.
6Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7Prišel je, da bi pričeval o luči in da bi po njegovem pričevanju vsi sprejeli vero. 8Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči.
9Bila je prava luč, ki prihaja na svet
in razsvetljuje vsakega človeka.
10Na svetu je bila
in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
11V svojo lastnino je prišla,
toda njeni je niso sprejeli.
12Tistim pa, ki so jo sprejeli,
je dala pravico, da so postali božji otroci,
vsem, ki verujejo v njeno ime
13in se niso rodili iz krvi
ne iz poželenja mesa
ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
14In Beseda je človek postala
in se naselila med nami.
Videli smo njeno slavo,
slavo, ki jo ima po Očetu kot edinorojeni Sin,
poln milosti in resnice.
15Janez je pričeval o njem in klical: »To je tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.«
16Iz njegove polnosti smo vsi prejeli
milost za milostjo.
17Postava je namreč bila dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 18Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva v Očetovem naročju, je pripovedoval o njem.
Jezusovo javno delovanje
Janez Krstnik pričuje
(Mt 3,1–12; Mr 1,2–8; Lk 3,15–17)
19Janez je pričeval takole: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levíte, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, 20je priznal in ni tajil, temveč odkrito dejal: »Jaz nisem Kristus.« 21»Kaj torej? Si mar Elíja?« so ga vprašali. »Ne tudi to nisem,« jim je odgovoril. »Ali si prerok?« »Ne,« jim je odgovoril. 22Vprašali so ga torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« 23Odgovoril je:
»Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
zravnajte Gospodovo pot,
kakor je rekel prerok Izaija.« 24Med odposlanci so bili tudi farizeji. 25Segli so v besedo in ga vprašali: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Kristus ne Elíja ne prerok?« 26Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, 27tisti, ki pride za menoj in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« 28To se je zgodilo v Betániji, onkraj Jórdana, kjer je Janez krščeval.
Božje jagnje
29Naslednji dan zagleda Jezusa, da prihaja k njemu, in reče: »Poglejte božje Jagnje, ki odjemlje greh sveta. 30Ta je tisti, o katerem sem rekel: za menoj pride mož,
ki je pred menoj,
ker je bil prej kakor jaz.
31In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu.« 32Takrat je Janez pričeval: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. 33In jaz ga nisem poznal; toda tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ‘Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.’ 34Videl sem in pričujem, da je to Božji Sin.«
Prvi učenci
(Mt 4,18–22; Mr 1,16–20; Lk 5,1–11)
35Naslednji dan je bil Janez spet tam in še dva izmed njegovih učencev. 36Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Poglejte božje Jagnje!« 37Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom. 38Jezus pa se obrne, in ko vidi, da gresta za njim, ju vpraša: »Kaj hočeta?« Odgovorita mu: »Rabí (to pomeni učitelj), kje stanuješ?« 39Reče jima: »Pridita in bosta videla.« Gresta torej in vidita, kje stanuje, ter ostaneta pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. 40Eden od tistih, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. 41Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu rekel: »Našli smo Mesija« (to pomeni Kristus). 42Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in mu rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kéfa« (to pomeni Peter).
Jezus pokliče Filipa in Natánaela
43Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Srečal je Filipa in mu rekel: »Hôdi za menoj!« 44Filip je bil doma iz Betsájde, iz Andrejevega in Petrovega rodnega mesta. 45Filip je srečal Natánaela in mu rekel: »Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta.« 46Natánael pa mu je rekel: »Iz Nazareta more priti kaj dobrega?« Filip mu je odvrnil: »Pridi in poglej!« 47Ko je Jezus videl, da Natánael prihaja k njemu, reče o njem: »Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« 48Natánael ga vpraša: »Odkod me poznaš?« Jezus mu odvrne: »Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.« 49Natánael mu pravi: »Učitelj, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.« 50Jezus mu odvrne: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.« 51Nato mu reče: »Resnično resnično vam povem: videli boste nebesa odprta in božje angele, kako hodijo gor in dol nad Sinom človekovim.«

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy