YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Kibꞌiꞌ ri e ratiꞌt umam ri Jesucristo
1Are waꞌ ri kibꞌiꞌ ri e ratiꞌt umam ri Jesús rijaꞌl ri David, rijaꞌl ri Abraham.
2Ri Abraham are utat ri Isaac, ri Isaac are utat ri Jacob, ri Jacob are utat ri Judá xuqujeꞌ are kitat ri e rachalal. 3Ri Judá are utat ri Fares xuqujeꞌ ri Zera (are kinan ri Tamar), ri Fares are utat ri Ezrón, ri Ezrón are utat ri Ram. 4Ri Ram are utat ri Aminadab, ri Aminadab are utat ri Naasón, ri Naasón are utat ri Salmón. 5Ri Salmón are utat ri Booz (are unan ri Rahab), ri Booz are utat ri Obed (are unan ri Rut), ri Obed are utat ri Isaí. 6Ri Isaí are utat ri taqanel David, ri David are utat ri Salomón (are unan ri Betsabé, rixoqil kan ri Urías).
7Ri Salomón are utat ri Roboám, ri Roboám are utat ri Abdías, ri Abdías are utat ri Asá. 8Ri Asá are utat ri Josafat, ri Josafat are utat ri Jorán, ri Jorán are utat ri Uzías. 9Ri Uzías are utat ri Jotán, ri Jotán are utat ri Acaz, ri Acaz are utat ri Ezequías. 10Ri Ezequías are utat ri Manasés, ri Manasés are utat ri Amón, ri Amón are utat ri Josías. 11Xuqujeꞌ ri Josías are utat ri Jeconías xuqujeꞌ are kitat ri e rachalal che taq riꞌ are xekꞌam bꞌik ri winaq aꞌj Israel pa ri tinimit Babilonia.
12Are ikꞌowinaq chi ri qꞌotaj are xetzalij ri winaq aꞌj Israel pa Babilonia, ri Jeconías xutik ri Salatiel, ri Salatiel are utat ri Zorobabel. 13Ri Zorobabel are utat ri Abiud, ri Abiud are utat ri Eliaquín, ri Eliaquín are utat ri Azor. 14Ri Azor are utat ri Sadoc, ri Sadoc are utat ri Aquín, ri Aquín are utat ri Eliud. 15Ri Eliud are utat ri Eleazar, ri Eleazar are utat ri Matán, ri Matán are utat ri Jacob. 16Xuqujeꞌ ri Jacob are utat ri José, rachajil ri María, ri unan ri Jesús, ri kabꞌix Mesías che.
17Xaq jeriꞌ e kajlajuj puq winaq atiꞌt mam kitereneꞌlom kibꞌ xchapleꞌtaj loq rukꞌ ri Abraham xultoqꞌol rukꞌ ri David, kꞌa te riꞌ e kajlajuj puq winaq chik atiꞌt mam kitereneꞌlom kibꞌ xchapleꞌtaj loq rukꞌ ri David xopan kꞌa pa ri qꞌij are xekꞌam bꞌik ri winaq aꞌj Israel pa ri tinimit Babilonia, xuqujeꞌ kajlajuj puq winaq atiꞌt mam kitereneꞌloꞌm kibꞌ xchapleꞌtaj loq pa ri qꞌij ri xekꞌam bꞌik pa ri tinimit Babilonia kꞌa pa taq ri qꞌij are xalax ri Cristo.
Alaxibꞌal rech ri Jesucristo
(Lucas 2:1-7)
18Are waꞌ ri xkꞌulmatajik are xalax ri Jesús, ri Cristo. Ri María unan ri Jesús jubꞌiqꞌ karaj kakꞌuliꞌ rukꞌ ri José, majoꞌq kꞌu kakꞌuliꞌk are xkanaj yawabꞌ winaq rumal ri ukwinem ri Tyoxalaj Uxlabꞌixel. 19Ri José ri rachajil ri María, rumal cher sukꞌ ranimaꞌ, man xraj taj xuya ri rixoqil pa ukꞌixibꞌal, xuchomaj kuqꞌat ribꞌ che ri rixoqil, maj jachin che xutzijoj wi. 20Tajin kꞌu kuchomaj ubꞌanik we riꞌ are xukꞌut ribꞌ jun ángel rech ri Ajawxel choch pa ri uwaram, xubꞌij che: José, rijaꞌl ri David, man kaxiꞌj ta awibꞌ kakꞌam che awixoqil ri María, rumal cher are ri Tyoxalaj Uxlabꞌixel xtikoꞌnij che. 21Kakꞌojiꞌ kꞌu na jun ral ala, kakoj na Jesús che ubꞌiꞌ, rumal cher areꞌ kakolow na ri utinimit che ri kimak.#1:21 Jesús kel kubꞌij Kolonel.
22Ronojel we jastaq riꞌ xbꞌantajik rech kakꞌulmataj ronojel ri ubꞌim loq ri Ajawxel chuchiꞌ ri qꞌalajisal rech ri utzij, are xubꞌij:
23 Ri qꞌapoj ali kux na yawabꞌ winaq.
Kakꞌojiꞌ na jun ral ala, ri kabꞌix na Emanuel che, ri kel kubꞌij: Are ri Dios kꞌo qukꞌ. # Isaías 7:14.
24Are xkꞌastaj ri José che ri uwaram, xunimaj ri xbꞌix che rumal ri ángel, xukꞌam ri María che rixoqil. 25Man xqꞌoyiꞌ ta kꞌu na rukꞌ ri María kꞌa xkꞌojiꞌ na ri nabꞌyal ral, Jesús xukoj che ubꞌiꞌ.

Currently Selected:

Mateo 1: K’iche’

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy