YouVersion Logo
Search Icon

Mattayo 1

1
1Kitamo cha kuwoneka kwakwe Yesu Masihi, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu.
2Ibrahimu embonie Isaak; Isaak akambona Yuda na wandwawo;
3Yuda akawawona Fares na Zara hena Tamar; Fares akambona Esrom; Esrom akambona Aram;
4Aram akambona Aminadab; Aminadab akambona Naason; Naason akambona Salmon.
5Salmon akambona Booz hena Rakab; Booz akambona Obed hena Ruth; Obed akambona Yesse;
6Yesse akambona Daudi mfumwa. Daudi akambona Sulemani hena ula eokie mche wakwe Uria;
7Sulemani akambona Roboam; Roboam akambona Abia; Abia akambona Asaf;
8Asaf akambona Yosafat; Yosafat akambona Yoram; Yoram akambona Ozia;
9Ozia akambona Yoatam; Yoatam akambona Akaz; Akaz akambona Hezekia;
10Hezekia akambona Manase; Manase akambona Amos; Amos akambona Yosia;
11Yosia akambona Yekonia na wandwawo magheri ma kusamijwa Babulon.
12Kutera kwa kusamijwa Babulon Yekonia akambona Salatiel; Salatiel akambona Zorobabel;
13Zorobabel akambona Abiud; Abiud akambona Eliakim; Eliakim akambona Azor;
14Azor akambona Sadok; Sadok akambona Akim; Akim akambona Eliud;
15Eliud akambona Eleaza; Eleaza akambona Mattan; Mattan akambona Yakob;
16Yakob akambona Yusuf, mume wakwe Maryamu, hakwe akawonwa Yesu eitangwa Masihi.
17Huwo marika mose too Ibrahimu mtano Daudi marika ikumi na manne; na too Daudi mtano kusamijwa Babulon marika ikumi na manne; na too kusamijwa Babulon mtano Masihi marika ikumi na manne.
18Na kuwonwa kwakwe Yesu Masihi kuokie huwu: Wekinatemiane mee eye Maryamu na Yusuf, wesimesongeriana hamwe, akawonwe eemee hena Ngoma Mshenete.
19Naye Yusuf mume wakwe, mundu mwenye ngalo, asikunde kumgera soni ya some, akaghamba amshighe hena mbiso.
20Ekinaoke ekigheshijia wula, malaika wa Mzuri akamfumia ghati ya ndoto, akamburra, Yusuf, mwana wa Daudi, usiituke kumuha mche wako Maryamu: amu kila enekiwona nicho cha Ngoma Mshenete.
21Naye enewona mwana wa kiume, na unemwitanga izina lakwe Yesu, amu niye enewakija wandu wakwe ghati ya ng’oki jawo.
22Huwo vyose vyaarehike, kiteto kitetiwe ni Mzuri hena mroti kifike.
23Ekighamba, Yoa, mwana wa kibora eneemea, naye enewona mwana, na wenemwitanga izina lakwe Emmanuel, litindike, Izuwa hamwe na uswi.
24Ekinawuke Yusuf ghati ya luwohe, akaareha sandu emwaghanyie malaika wa Mzuri, akamuha mche wakwe;
25Nete temtisiwe, mtano ekinawone mwana: akamwitanga izina lakwe Yesu.

Currently Selected:

Mattayo 1: TAVETA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy