YouVersion Logo
Search Icon

Joan 1

1
1Al principi#x existia
la Paraula.#x
La Paraula estava amb Déu
i la Paraula era Déu.
2Ella estava amb Déu al principi.
3Per ella tot ha vingut a l’existència,
i res del que existeix
no hi ha vingut sense ella.#x
4En ella hi havia la vida,
i la vida era la llum dels homes.#x
5La llum resplendeix en la foscor,
i la foscor no ha pogut ofegar-la.#x
6Déu envià un home que es deia Joan.#x
7– Vingué com a testimoni
a donar testimoni de la llum,
perquè per ell tothom cregués.
8Ell no era la llum,#x
venia solament a donar-ne testimoni.
9Existia el qui és la llum veritable,
el qui ve al món
i il·lumina tots els homes.#x
10Era present en el món,
que per ell ha vingut a l’existència,
i el món no l’ha reconegut.#x
11Ha vingut a casa seva,
i els seus no l’han acollit.#x
12Però a tots els qui l’han rebut,
als qui creuen en el seu nom,
els ha concedit#x de ser fills de Déu.
13No han nascut#x
per descendència de sang,
ni per desig carnal,
ni per voler humà,
sinó de Déu mateix.#x
14La Paraula s’ha fet carn#x
i ha habitat#x entre nosaltres,
i hem contemplat la seva glòria,#x
glòria que té
com a Fill únic del Pare,
ple de gràcia i de veritat.
15Joan dóna testimoni d’ell
quan proclama:
«És aquell de qui jo deia:
El qui ve després de mi
em passa al davant,
perquè, abans que jo, ell ja existia.»#x
16De la seva plenitud,
tots nosaltres n’hem rebut
gràcia rere gràcia.#x
17Perquè la Llei fou donada per Moisès,
però la gràcia i la veritat
han vingut per Jesucrist.#x
18A Déu, ningú no l’ha vist mai:
el seu Fill únic, que és Déu
i està en el si del Pare,
és qui l’ha revelat.#x
Testimoni de Joan Baptista
(Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,15-17)
19Aquest és el testimoni que Joan va donar quan els jueus#x li enviaren sacerdots i levites des de Jerusalem a interrogar-lo. Li preguntaren:
– Qui ets, tu?
20Ell no es va negar a respondre i confessà clarament:
– Jo no sóc el Messies.#x
21Ells li preguntaren:
– Qui ets, doncs? Elies?#x
Els respon:
– No el sóc.
– Ets el Profeta?#x
Respongué:
– No.
22Llavors li digueren:
– Doncs qui ets, tu? Què hem de respondre als qui ens han enviat? Què dius de tu mateix?
23Ell va declarar:
– Sóc la veu d’un que crida en el desert: Adreceu el camí del Senyor.#x Així ho va dir el profeta Isaïes.
24Alguns dels enviats, que eren dels fariseus, 25li van fer aquesta altra pregunta:
– Per què bateges, doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?#x
26Joan els respongué:
– Jo batejo només amb aigua; però enmig vostre hi ha el qui vosaltres no coneixeu, 27el qui ve després de mi, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies.#x
28Això va passar a Betània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.#x
29L’endemà, Joan veié Jesús que venia cap a ell, i exclamà:
– Mireu l’anyell de Déu, el qui lleva el pecat del món!#x 30És aquell de qui vaig dir: “Després de mi ve un home que em passa al davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.”#x 31Jo no el coneixia; però, si vaig venir a batejar amb aigua, va ser perquè ell es manifestés a Israel.
32Joan testimonià encara:
– He vist l’Esperit que baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell.#x 33Jo no el coneixia, però el qui m’envià a batejar amb aigua em va dir: “Aquell damunt el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa, és el qui bateja amb l’Esperit Sant.” 34Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu.#x
Primers deixebles
35L’endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles 36i, fixant la mirada en Jesús que passava, va exclamar:
– Mireu l’anyell de Déu!#x
37Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. 38Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà:
– Què busqueu?
Ells li digueren:
– Rabí –que vol dir «mestre»–, on habites?
39Els respon:
– Veniu i ho veureu.
Ells hi anaren, veieren on habitava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la tarda.#x
40Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere.#x 41Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó i li digué:
– Hem trobat el Messies –que vol dir «ungit».#x
42I el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué:
– Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Cefes –que vol dir «pedra».#x
43L’endemà, Jesús resolgué de sortir cap a Galilea. Troba Felip i li diu:
– Segueix-me.
44Llavors Felip, que era de Betsaida,#x el poble d’Andreu i de Pere, 45va trobar Natanael i li digué:
– Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès, en els llibres de la Llei, i també els profetes:#x és Jesús, fill de Josep, de Natzaret.
46Natanael li replicà:
– De Natzaret en pot sortir res de bo?#x
Felip li diu:
– Vine i ho veuràs.
47Quan Jesús veié Natanael que venia cap a ell, digué:
– Mireu un autèntic israelita, un home que no enganya.#x
48Natanael li digué:
– D’on em coneixes?
Jesús li respon:
– Abans que Felip et cridés, t’he vist sota la figuera.
49Li diu Natanael:
– Rabí, tu ets el Fill de Déu,#x tu ets el Rei d’Israel.#x
50Jesús li digué:
– ¿Creus només perquè t’he dit que t’havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs!
51I afegí:
– En veritat, en veritat us ho dic: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l’home.#x

Currently Selected:

Joan 1: BCI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy