YouVersion Logo
Search Icon

Matteus 1

1
Jesus släkttavla
1Detta är förfäderna till Jesus Kristus#"Kristus" betyder "den smorde" på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation. Det hebreiska ordet "Messias" betyder också "den smorde"., den utlovade kungen, som var ättling till kung David och Abraham: 2Abraham, Isak, Jakob (pappa till Juda och hans bröder), 3Juda, Peres (tvillingbror till Serach, mamman hette Tamar), Hesron, 4Ram, Amminadav, Nachshon, 5Salma, Boas (mamman hette Rachav), Oved (mamman hette Rut), Jishaj (pappa till kung David), 6Salomo (mamman hette Batsheba, änka efter Uria), 7Rehabeam, Avia, Asa, 8Joshafat, Joram, Ussia, 9Jotam, Achas, Hiskia, 10Manasse, Amon, 11Josia (pappa till Jojakin och hans bröder, som föddes vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babylon), Jojakin.
12Efter bortförandet till Babylon: Shealtiel, Serubbabel, 13Avihud, Eljakim, Asor, 14Sadok, Akim, Elihud, 15Elasar, Mattan, Jakob, 16och Josef. Josef var Marias man, och hon var mamma till Jesus Kristus.
17Dessa personer utgör 14 släktled från Abraham fram till kung David, 14 släktled från kung David fram till bortförandet till Babylon och 14 släktled från bortförandet till Babylon fram till Jesus Kristus.
Jesus föds
18När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mamma Maria var förlovad och skulle gifta sig med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom Guds heliga Ande.#Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning, och kunde bara brytas genom en skilsmässa, men något sexuellt samliv fick inte förekomma. 19Josef, hennes blivande man, såg då ingen annan utväg än att i tysthet bryta förlovningen. Han ville leva efter Guds bud men ändå inte skämma ut Maria offentligt.#Josef tänkte skriva under de nödvändiga papperen för skilsmässa men inte låta henne dömas offentligt och bli stenad, vilket han kunde ha gjort.
20Ängeln sa: "Josef, du ättling till kung David, tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit till genom Guds heliga Ande. 21Hon ska få en son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.#Jesus (som är den grekiska formen av namnet Josua) betyder "Herren räddar"."
22Genom detta blev det som Gud förutsagt genom profeten Jesaja verklighet: 23'Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son, och man ska kalla honom Immanuel (det betyder "Gud är med oss").'#Se Jesaja 7:14.
24När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, 25men de hade inget sexuellt samliv förrän sonen hade fötts. Och Josef lät honom heta Jesus.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;