1 Johannesbrevet 4
BSV

1 Johannesbrevet 4

4
Lär er avslöja falska budskap
1Kära vänner, tro inte på alla som säger att de har Guds Ande. Pröva budskapet först och se om det verkligen kommer från Gud, för många människor med falska budskap om Gud har spridits ut över världen. 2Så här kan ni avgöra om budskapet är från Guds Ande: den som erkänner att Jesus Kristus var en verklig människa, han har Guds Ande.#Johannes gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella världen är separerade. Enligt dem dog inte Jesus ande på korset, eftersom kroppen och anden var separerade. 3Men den som inte erkänner Jesus som en verklig människa kommer inte från Gud. Han får sin kraft från 'Motståndaren till Kristus'#På grekiska: Antikrist. Jämför Andra Thessalonikerbrevet 2:3 och Uppenbarelseboken ‑ Johannes syn 13:1‑10., den ande som ni vet ska komma, och som redan finns i världen.
4Mina barn, ni tillhör Gud och har segrat över dem som sprider falska budskap om honom. Guds Ande, som finns i er, är ju starkare än den ande som finns i världen. 5Dessa människor tillhör den här onda världen och talar på världens vis, därför lyssnar världens människor på dem. 6Men vi tillhör Gud. Och den som tillhör Gud lyssnar på oss, medan den som inte tillhör Gud, inte lyssnar på oss. Genom detta kan vi avgöra vem som har Guds Ande och vem som har en falskhetens ande. Den som har Guds Ande vill ju lyssna till sanningen om Gud.
Kärleken kommer från Gud
7Kära vänner, låt oss fortsätta att älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som älskar är Guds barn och känner Gud. 8Men den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.
9Gud visade sin enorma kärlek till oss genom att sända sin enda Son till världen för att vi skulle få evigt liv genom det han gjorde för oss. 10Detta är den verkliga kärleken, att Gud älskade oss inte därför att vi älskade honom, utan att han älskade oss först och sände sin Son till att ta straffet för våra synder så att vi kunde få förlåtelse.
11Kära vänner, eftersom Gud älskade oss så mycket, måste också vi älska varandra. 12Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, fortsätter Gud att bo i oss, och då visar sig hans kärlek genom oss, eftersom vi är uppfyllda av den. 13Gud har gett oss sin Ande. Därför vet vi att vi fortsätter att leva i gemenskap med Gud och att han bor i oss. 14Vi har själva sett och kan vittna om att Fadern sände sin Son för att rädda människorna. 15Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, fortsätter Gud att bo i honom, och han lever i gemenskap med Gud.
16Vi vet hur mycket Gud älskar oss, och vi litar på hans kärlek. Gud är kärlek, och den som lever i denna kärlek, fortsätter att leva i gemenskap med Gud, och Gud bor i honom. 17Och när vi lever i gemenskap med Gud, fylls vi av hans kärlek. Därför behöver vi inte vara rädda för att möta honom på domens dag, för vi lever på samma sätt som Jesus levde här i världen.
18Kärlek och rädsla hör inte ihop, för den verkliga kärleken driver bort all rädsla. Rädsla hör ihop med tanken på straff, och den som fortfarande är rädd är inte fylld med Guds kärlek. 19Vi älskar därför att han först älskade oss. 20Om någon säger: "Jag älskar Gud", men hatar sin troende bror eller syster, då ljuger han. För om han inte älskar sina troende syskon, som han har sett, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett? 21Och Gud har befallt att den som älskar honom också måste älska sina troende syskon.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About Nya Levande Bibeln

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.