1 Johannesbrevet 2
BSV

1 Johannesbrevet 2

2
1Mina barn, jag skriver detta till er för att ni ska hålla er borta från synden. Men om ni syndar, finns det en som försvarar er inför Fadern, och det är Jesus Kristus, som behandlar alla rättvist. 2Han betalade straffet för våra synder genom att offra sitt liv, och därför kan alla människor få förlåtelse för sina synder.
3Men beviset på att vi verkligen har lärt känna Jesus, är att vi lyder det som han har befallt oss. 4Den person som säger: "Jag känner Jesus", men inte lyder det som Jesus har befallt oss, han ljuger och har inte släppt in Gud, som är sanningen. 5Men den som lever enligt Jesus undervisning, han bevisar att han verkligen älskar Gud. Det är genom detta vi kan veta om vi lever i gemenskap med honom eller inte. 6Den som säger att han lever i gemenskap med Gud, måste leva på samma sätt som Jesus gjorde.
Ett nytt bud: Älska varandra
7Kära vänner, jag ska nu befalla er något, men det är ingen ny befallning jag skriver till er om, utan något som ni har hört redan från början. Det är samma budskap och samma befallning som ni har hört förut: att ni ska älska varandra. 8Ändå är det en ny befallning, för Jesus har genom sitt liv visat vad verklig kärlek är, och sedan har era liv fyllts av kärlek. Mörkret försvinner och det nya ljuset från Jesus lyser upp era liv.
9Den som säger: "Jag lever i Guds ljus", men samtidigt hatar någon av sina troende bröder eller systrar, han är fortfarande kvar i mörkret. 10Men den som älskar sina troende syskon fortsätter att leva i Guds ljus, och inget får honom att snubbla och falla i synd. 11Den som hatar en annan troende är kvar i mörkret. Han lever sitt liv i andligt mörker, och ser inte vart han går, eftersom mörkret har förblindat honom.
12Jag skriver till er som nyss har börjat tro: era synder har blivit förlåtna genom att Jesus offrade sitt liv.
13Jag skriver till er som har en mogen tro: ni har lärt känna Jesus Kristus, honom som finns till och har funnits redan från tidens början.
Jag skriver till er som har varit troende en tid: ni har besegrat den Onde. 14Ja, jag skrev till er som nyss har börjat tro: ni har lärt känna Fadern.
Jag skrev till er som har en mogen tro: ni har lärt känna Jesus Kristus, honom som finns till och har funnits redan från tidens början.
Och jag skrev till er som har varit troende en tid: ni är starka och håller fast vid Guds budskap, och ni har besegrat den Onde. 15Älska inte den här onda världen och allt den lockar med, för den som älskar världen och dess ondska har inte släppt in Faderns kärlek i sitt liv. 16Världen lockar ju ständigt med att vi ska tillfredsställa våra fysiska begär, att vi ska kräva att få allt vi ser, och att vi ska skryta över oss själva och det vi har. Men sådant kommer inte från Fadern, utan från världen. 17Och den här världen ska gå under med alla sina frestelser. Men den som gör Guds vilja ska leva för evigt.
Fiender till Kristus
18Mina barn, den sista timmen är snart slagen. Ni har hört att 'Motståndaren till Kristus'#På grekiska: Antikrist. Jämför Andra Thessalonikerbrevet 2:3 och Uppenbarelseboken ‑ Johannes syn 13:1‑10. ska komma, och redan har många motståndare visat sig. Av detta förstår vi att tidens slut är nära. 19Dessa motståndare kom från våra församlingar, men de lämnade oss eftersom de egentligen aldrig hörde till oss. Om de hade hört till oss, hade de stannat kvar. Men nu avslöjades det att de aldrig hörde till oss.
20Men ni är inte sådana, för ni har fått Guds heliga Ande,#På grekiska: ni har blivit smorda av den Helige. och ni känner till det sanna budskapet om Jesus. 21Jag skriver alltså inte till er för att ni inte vet något om det som är sant, utan tvärtom därför att ni vet att det aldrig kommer något falskt från Gud, han som är sanningen.
22Vem är lögnare? Är det inte den som säger att Jesus inte är Kristus, den kung som Gud lovade sända? Jo, den människan är 'Motståndaren till Kristus', för hon förnekar både Fadern och Sonen. 23Den som förnekar Sonen har inte heller gemenskap med Fadern. Men den som erkänner Sonen har gemenskap också med Fadern.
24Fortsätt därför att tro på det ni har blivit undervisade om från början. För om ni håller fast vid det ni har hört från början, kommer ni att fortsätta leva i ständig gemenskap med både Sonen och Fadern. 25Och då har Jesus lovat att vi ska få evigt liv.
26Jag har skrivit detta till er för att varna er för dem som försöker leda er vilse. 27Men ni har fått Guds Ande#På grekiska: smörjelsen., och så länge han finns i er behöver ingen tala om för er vad som är sant och falskt. Han undervisar er ju om allt, och han talar alltid sanning. Han kan inte ljuga. Fortsätt därför att leva i gemenskap med Jesus, precis som Guds Ande säger till er.
Vi är Guds barn
28Ja, mina barn, fortsätta att leva i gemenskap med Jesus, så att vi inte behöver skämmas när han kommer tillbaka, utan glada och förväntansfulla kan se honom i ögonen. 29Om vi följer Guds vilja och lever rätt vet vi att vi är hans barn, eftersom Gud själv alltid handlar rätt.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About Nya Levande Bibeln

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.