Job 28:28

Job 28:28 NBG51

maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des HEREN – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Job 28:28