YouVersion Logo
Search Icon

Matie 1

1
Zozi Klisöö' 'lɔlʋʋ' yëkuu' wälɩ
(Lukö 3.23‑38)
1 Zozi Klisö nä, ɔ ‑glö Davidöö' 'lɔlʋnyɔ, 'nɩ Davidö ‑glö Ablaamʋʋ' 'lɔlʋnyɔ.
A ni Zozii' 'lɔlʋʋ yëkuu' wälɩ yi lä. 2Ablaamʋ ‑gään Yizakö 'nɩ Yizakö ‑gään Zakɔpʋ, 'nɩ Zakɔpʋ ‑gään Zudaa ‑yä ɔ bhelie. 3Zudaa ‑yä ɔ 'ŋnɔ Tamaa 'sɔ ‑gään Pelɛzö ‑yä Zela. Pelɛsö ‑gään Yɛslɔmʋ, 'nɩ Yɛslɔmʋ ‑gään Alamʋ. 4Alamʋ ‑gään Aminadabʋ, 'nɩ Aminadabʋ ‑gään Nasɔɔ. Nasɔɔ ‑gään Salɩma 5'nɩ Salɩma ‑yä ɔ 'ŋnɔ Laabʋ 'sɔ ‑gään Bowazö. Bowazö ‑yä ɔ 'ŋnɔ Wlutö 'sɔ ‑gään Obɛdö, 'nɩ Obɛdö ‑gään Yizayii, 6'nɩ Yizayii ‑gään 'loyo Davidö. 'Ŋnɔɔ 'loyo Davidö ‑sä lä Yulii nä, ɔ ‑yɔsɔ ‑gään Salomɔɔ, 7'nɩ Salomɔɔ ‑gään Ylobowamʋ. Ylobowamʋ ‑gään Abɩa, 'nɩ Abɩa ‑gään Aza. 8Aza ‑gään Zozafatö, 'nɩ Zozafatö ‑gään Zolamʋ. Zolamʋ ‑gään Oziasö, 9'nɩ Oziasö ‑gään Zotamʋ. Zotamʋ ‑gään Akazö, 'nɩ Akazö ‑gään Ezekɩasö. 10Ezekɩasö ‑gään Manase, 'nɩ Manase ‑gään Amɔɔ. Amɔɔ ‑gään Zoziasö, 11'nɩ Zoziasö ‑gään Zekonɩa ‑yä ɔ bhelie. Lɔɔ' 'tänyɩɛ 'mnö Babilɔɔnyʋä ‑klä lä 'Yizlɛnyʋa 'nɩ wa ‑fʋwa lä geyulɛɛ 'kʋ. 12Babilɔɔnyʋä ‑fä ylä 'fɩa 'Yizlɛnyʋä geyulɛɛ 'kʋ nä, ‑lɔɔ Zekonɩa ‑gään lä Salatɩyɛɛ, 'nɩ Salatɩyɛɛ yi lä Zolobabɛɛ gään. 13Zolobabɛɛ ‑gään Abiyudö, 'nɩ Abiyudö ‑gään Eliakimʋ. Eliakimʋ ‑gään Azɔɔ, 14'nɩ Azɔɔ ‑gään Sadɔkö. Sadɔkö ‑gään Akimʋ, 'nɩ Akimʋ ‑gään Eliwudö. 15Eliwudö ‑gään Eliaza, 'nɩ Eliaza ‑gään Matan. Matan ‑gään Zakɔpʋ, 16'nɩ Zakɔpʋ ‑gään Zozɛfʋ. Zozɛfʋnɔ 'mɔɔ‑ nöö‑ bhlä Malii, 'nɩ Malii yi lä Zozii gään. Zoziinɔ 'mɔɔ‑ plöö‑ lä Klisöɔ.
17'Bhää Ablaamʋʋ' 'bhlɛsʋʋ ‑aaa, ‑yä ŋëë yɩ Davidöö' 'bhlɛsʋʋ 'mnö nä, ɩ nʋ 'lälɩ 'kʋgbä ‑mɔɔnä. 'Bhää Davidöö' 'bhlɛsʋʋ ‑aaa ‑yä ŋëë 'tänyɩɛ 'mnö 'Yizlɛnyʋä ‑kʋ bhlä Babilɔɔ‑bhlɩɛ 'mnö geyulɛɛ 'kʋ nä, 'lälɩ 'kʋgbä ‑mɔɔnä ‑kʋ ‑lɔɔ pää'. 'Bhää 'tänyɩɛ 'mnö 'Yizlɛnyʋä nʋ bhlä geyulɛɛ ‑mɔɔ Babilɔɔ‑bhlɩɛ 'mnö ‑aaa ‑yä ŋëë yɩ Klisöö' 'tänyɩɛ 'mnö nä, 'lälɩ 'kʋgbä ‑mɔɔnä ‑kʋ ‑lɔɔ pää'.
Zozii' gänö‑tänyɩɛ yëkuu' wälɩ
(Lukö 2.1‑7)
18Zozi Klisöö' gään‑wälɩɩ, a ni sä ɩ plöö‑ lä 'kʋ nä. Zozii, ɔ 'nɔ Malii, ɔ ‑glö bhä ŋnʋgbɛnyɔɔ' lɔɔ ‑ɔɔ ‑lä bhlä tee ŋwadi ‑yibhë 'nɩ wa 'kä bhlä Zozɛfʋ nöödä 'nyɛ nä.#1.18 'Tëtëëŋnɔ bhlä nä, ɔɔ' ‑lä bhä tee gbëë' ‑plä. ‑Mä Zozɛfʋ ‑yä Malii 'sɔɔ ‑wʋ yëkuu ‑mʋʋ, 'nɩ Malii ‑plä 'gʋ. Laagɔɔ' Kplɔɔkplɔɔ‑wugɔɔ 'mʋʋ‑ ‑gbä 'nɩ ɔ ‑plä 'gʋʋ. 19Zozɛfʋ ‑glö bhlä 'nägä‑nyɩkpɔ nä, ɔɔ' ‑wʋ ‑tään nynä ɔ 'kä Malii ‑dii zie. Ɔ ‑plää wälɩɩ dɩgälɩɩ' ‑yä ɔ 'kä bhɛ dɩgasä 'ŋnɔɔ' gbʋʋ' ‑bha. 20'Tänyɩɩ' Zozɛfʋ bhobho bhɛ lä sɔɔ 'nɩ ɔ ŋɔɔ‑ lä nä, ɔ ‑ghlä ‑Laagɔzuzu 'ylaa. 'Nɩ ‑Laagɔzuzuu yio soo, ʋ lä Zozɛfʋ‑, Davidö ‑Yowli‑! ‑Naa ‑guu ‑lä ‑mä, ‑n 'bhlü Malii 'kʋ ‑yä ‑n fɔɔ ‑naa ‑gbäsɩɩ! 'Yuo‑ ‑kʋɔ lä 'mnö nä, Laagɔɔ' Kplɔɔkplɔɔ‑wugɔɔ 'mʋʋ‑ ŋʋɔ‑ 'nyɔ lä 'mnö. 21'Yuo ɔ 'kä lä gään nä, ɔmɔ ‑n 'gä lä Zozii#1.21 Zozii: Kɩ sä lä ‑zɔɔ nynä puënyɔ. laa. Ɔmɔɔ‑ 'gä lä ɔɔ' 'bhlɩɛ 'mnö nyɩkpa nyenyi 'wlu ‑sä. 22Kä ‑nɩnɩ 'fɩɩn ‑ŋëë lä ‑yä, sä Kwlienyɔ Laagɔ ŋʋʋ‑ bhlä 'plɔfɛtɩɔ nëë' 'nɩ ɔ cii‑ bhlä nä, sɔɔ 'kä glää. 23Ɔ cii‑ bhä nynä
'Ŋnɔ ‑bhlo ‑kʋ ‑lɔɔ 'nɩ
Ɔ ‑yä ŋwadii' ‑lä yëkuu mʋʋ 'nɩ,
Ɔ yi 'gʋ plä.
Ɔ yi 'yuŋwadi gään.
'Yuo 'mɔ wa 'kä lä Emanʋwɛɛ laa. # 1.23 Ɩ bha Eza 7.14.
Emanʋwɛɛ‑ŋnöö kɩ sä lä ‑zɔɔ nynä Laagɔ ‑kʋ‑anyɩ nëëdë.
24Zozɛfʋ ‑ghlä lä 'ylaa 'nɩ ɔ ‑glɔɔ lä nä, sä ‑Laagɔzuzuu ‑sonöɔ bhlä nä, sɔɔ ɔ nää‑ yɩ. Kɔ bhlüü‑ yɩ Malii 'kʋ 'nɩ ɔ ŋʋɔ‑ gbëë'. 25‑Mä Zozɛfʋ ‑yä Malii 'sɔɔ ‑wʋ yëkʋʋ ‑mʋʋ ‑aaa 'nɩ Malii ‑gään. Ɔ ‑gään 'zaazɩ 'yuŋwadi 'nɩ Zozɛfʋ yio yɩ 'ŋnöö 'pä, ɔ lä ɔmɔ wa laa Zozii.

Currently Selected:

Matie 1: god

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy