MATTHAI 1
HCL

MATTHAI 1

1
Jesuh Chuahkehnak Kong
(Luk 3.23-38)
1Jesuh Khrih chuahkehnak cu hitihin a si. Amah cu David tefa kha a si i David cu Abraham tefa kha a si.
2Abraham cu Isak pa a si; Isak cu Jakob pa a si; Jakob cu Judah le a unau pawl pa a si; 3Judah cu Perez le Zerah pa a si (an nu cu Tamar a si); Perez cu Hezron pa a si; Hezron cu Ram pa a si; 4Ram cu Amminadab pa a si; Amminadab cu Nahshon pa a si; Nahshon cu Salmon pa a si; 5Salmon cu Boaz pa a si (a nu cu Rahab a si); Boaz cu Obed pa a si (a nu cu Ruth a si); Obed cu Jesse pa a si, 6Jesse cu Siangpahrang David pa a si.
David cu Solomon pa a si (a nu cu Uriah nupi kha a si); 7Solomon cu Rehoboam pa a si, Rehoboam cu Abijah pa a si; Abijah cu Asa pa a si; 8Asa cu Jehoshafat pa a si; Jehoshafat cu Joram pa a si; Joram cu Uzziah pa a si; 9Uzziah cu Jotham pa a si; Jotham cu Ahaz pa a si; Ahaz cu Hezekiah pa a si; 10Hezekiah cu Manasseh pa a si; Manasseh cu Amon pa a si; Amon cu Josiah pa a si; 11Josiah cu Jekhoniah le a naule hna i an pa a si; cu caan ah cun Israel mi cu Babilon ram ah sal ah an kalpi hna. #2Sia 24.14-15; 2Cha 36.10; Jer 27.20
12Babilon i sal i an kalpi hna hnuah: Jekhoniah cu Shealtiel pa a si; Shealtiel cu Zerubbabel pa a si; 13Zerubbabel cu Abiud pa a si; Abiud cu Eliakim pa a si; Eliakim cu Azor pa a si; 14Azor cu Zadok pa a si; Zadok cu Akhim pa a si; Akhim cu Eli-ud pa a si; 15Eliud cu Eleazar pa a si; Eleazar cu Matthan pa a si; Matthan cu Jakob pa a si; 16Jakob cu Josef pa a si; Josef cu Mary va a si, Mary cu Messiah timi Jesuh nu kha a si.
17Cucaah Abraham in David tiangah chan hleili, David in Babilon i sal i an tan tiangah chan hleili, sal i an tan in Messiah chuah tiangah chan hleili a si.
Jesuh Khrih Chuahnak
(Luk 2.1-7)
18Jesuh Khrih a chuahning cu hitihin a si: A nu Mary cu Josef he khan an i ham i asinain an i umh hlanah Thiang Thlarau in nau ka ngei lai ti kha a hngalh. #Luk 1.27 19A hamtu Josef cu thil a hmaanning in tuah a duh zungzalmi a si; sihmanhsehlaw Mary cu zapi hmaiah ningzahter a duh lo caah an i hamnak kha a thli tein ka let lai, tiah khua a ruat lengmang. 20Cu kong a ruah lengmang lioah khan, a mang ah Bawipa vancungmi pakhat kha a sinah a lang i, “David tefa Josef, Mary hi na nupi ca i lak awkah òih hlah. Zeicahtiah fa a pawimi hi Thiang Thlarau thawngin a si. 21Fapa a hrin lai i a min ah Jesuh na sak lai § zeicahtiah a mi kha an sualnak chungin a khamh hna lai,” tiah a ti. #Luk 1:31
22-23Bawipa nih profet ka in, “Ngaknu cu fa a pawi lai i fapa a hrin lai i a min cu Emmanuel a si lai,” tiah a chimmi a tlin nakhnga caah, hi thil vialte an hung um hi a si. (Emmanuel ti cu Pathian kan sinah a um, tinak a si.) #Isa 7.14
24Cucaah Josef cu a hun i hlauh tikah Bawipa vancungmi nih a chimhmi kha a tuah i Mary kha a òhit. 25Sihmanhsehlaw fa a hrin hlantiang, nu le va an si lo. Fapa a hrinmi cu Jesuh tiah Josef nih a sak. #Luk 2.21

© Bible Society of Myanmar 2006


Learn More About Hakha Common Language Bible