YouVersion Logo
Search Icon

Matteuse 1

1
Jeesuse Messia põlvnemine
1Jeesuse Messia, Aabrahami poja,#1:1 Sõna „poeg“ ei tähista Piiblis ainult otsest järglast, vaid kasutatakse laiemalt järeltulija tähenduses. Taaveti poja sugupuu:
2Aabrahamile sündis Iisak,
Iisakile sündis Jaakob,
Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad.
3Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah,
Peretsile sündis Hesron,
Hesronile sündis Aram,
4Aramile sündis Amminadab,
Amminadabile sündis Nahson,
Nahsonile sündis Salma,
5Salmale sündis Raahabiga Boas,
Boasele sündis Rutiga Oobed,
Oobedile sündis Iisai,
6Iisaile sündis kuningas Taavet.
Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon,
7Saalomonile sündis Rehabeam,
Rehabeamile sündis Abija,
Abijale sündis Aasa,
8Aasale sündis Joosafat,
Joosafatile sündis Jooram,
Jooramile sündis Ussija,
9Ussijale sündis Jootam,
Jootamile sündis Aahas,
Aahasele sündis Hiskija,
10Hiskijale sündis Manasse,
Manassele sündis Aamon,
Aamonile sündis Joosija,
11Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal.
12Pärast Paabeli vangipõlve
sündis Jekonjale Sealtiel,
Sealtielile sündis Serubbaabel,
13Serubbaabelile sündis Abihuud,
Abihuudile sündis Eljakim,
Eljakimile sündis Assur,
14Assurile sündis Saadok,
Saadokile sündis Ahhim,
Ahhimile sündis Elihuud,
15Elihuudile sündis Eleasar,
Eleasarile sündis Mattan,
Mattanile sündis Jaakob.
16Jaakobile sündis Maarja mees Joosep ja Maarjast sündis Jeesus, keda hüütakse Messiaks.
17Seega on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve, Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Messiani neliteist sugupõlve.
Jeesuse, Messia, sündimine
18Ent Jeesuse, Messia, sündimisega oli nõnda. Tema ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, kuid enne abiellumist ja kokkusaamist selgus, et ta on lapseootel Pühast Vaimust. 19Joosep oli õiglane mees ega tahtnud Maarjat avalikult häbistada, seepärast otsustas ta temast vaikselt lahutada. 20Aga kui ta seda mõtet kaalus, ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles:
„Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat naiseks võtta! Laps tema ihus on eostunud Pühast Vaimust. 21Maarja sünnitab poja, kellele sina paned nimeks Jeesus,#1:21 Nimi Jeesus tuleb heebrea keelsest Yeshua, mille juur tähendab päästet, kuid täisnimi tähendab „Issand päästab“. sest tema päästab oma rahva nende pattudest.“
22See kõik sündis, et läheks täide, mis Issand oli öelnud prohveti suu läbi: 23„Pange tähele, neitsi jääb lapseootele ja sünnitab poja, ning talle pannakse nimeks Immanuel“ – mis tähendab „Jumal on meiega“.
24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nii, nagu Issanda ingel oli käskinud. Ta võttis Maarja endale naiseks ja viis ta koju, 25kuid ei puutunud temasse, kuni poeg oli sündinud. Ja ta pani temale nimeks Jeesus.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;