Римјаните 8:35

Римјаните 8:35 MNT

Според тоа, може ли да има сила што ќе не одвои од Христовата љубов? Можат ли тоа да го сторат тешкотиите, маките, прогоните, гладот, немаштијата или заканите со смрт?
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share