Римјаните 12:2

Римјаните 12:2 MNT

Не сообразувајте се со световните луѓе, туку допуштете Бог однатре да ве преобрази така што Тој ќе го промени начинот на кој размислувате. Тогаш ќе можете да согледате што сака Бог да правите, што е добро, пријатно и совршено.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share