Римјаните 12:12

Римјаните 12:12 MNT

Надежта што ја имате нека ве исполнува со радост. Кога ви е тешко, бидете стрпливи и постојано молете се.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share