YouVersion Logo
Search Icon

Maтеј 14

14
1Во тоа време, вестите за Исус допреа и до Ирод царот на покраината Галилеја,
2кој им велеше на своите службеници: „Тоа мора да е Јован Крстител кој воскреснал од мртвите и затоа има моќ да прави вакви чуда!“
3Бидејќи Ирод го беше уапсил Јована, и во пранги го беше фрлил в затвор, за да ђ удоволи на Иродијада жената на Филип, кој му беше брат на Ирод.
4Јован постојано му велеше на Ирод: „Ти немаш право да ја присвојуваш жената на брат ти!“
5Ирод сакаше да го убие, но се плашеше од народот, зашто сите го сметаа Јован Крстител за пророк.
6Но, на роденденот на Ирод, ќерката на Иродијада танцуваше пред сите и толку му угоди на Ирод,
7што тој со заклетва ђ вети дека ќе ђ даде си што ќе побара.
8По совет на мајка си, таа му рече: „Донеси ми ја овде, на послужавник, главата на Јован Крстител!“
9Царот зажали за своето ветување, но поради својата заклетва и поради гостите, тој заповеда желбата да ђ биде исполнета.
10Испрати луѓе кои во затворот му ја отсекоа главата на Јован,
11и ја донесоа на послужавник кај девојката, а таа ја однесе кај мајка си.
12Потоа дојдоа Јовановите ученици, го зедоа неговото тело и го погребаа, а потоа Му јавија и на Исус.
13Кога Исус слушна за погубувањето на Јован Крстител, си замина оттаму со бротче и дојде насамо на едно пусто место. Но народот од градовите дозна за тоа и се упати пеш дотаму.
14А Тој, излегувајќи од бротчето, виде голема толпа народ. Душата Му се исполни со сочувство и ги исцелуваше болните меѓу нив.
15На квечерина кај Исус дојдоа Неговите ученици и Му рекоа: „Доцна е веќе, а местово е пусто. Пушти ги луѓето да се вратат по селата и да си купат храна!“
16А Исус им рече:„Нема потреба да одат; дајте им вие нешто да јадат.“
17Тие Му одговорија: „Ние имаме овде само пет леба и две риби!“
18„Донесете ми ги!“ им рече Исус.
19Тогаш им рече на луѓето да поседнат по тревата, а Тој ги зеде петте леба и двете риби, и со поглед кон небото ги благослови и ги раскрши. Потоа им ги даде на учениците, а тие им ги разделија на луѓето.
20Сите јадеа и се наситија, а собраа и дванаесет кошници полни со парчиња што преостанаа.
21Тие што јадеа беа на број околу пет илјади мажи, а имаше и жени и деца.
22Веднаш потоа Исус ги натера Своите ученици да се качат на бротче и да испловат пред Него кон спротивната страна на езерото, додека Тој не го отпушти народот.
23Штом го отпушти народот, Тој се искачи на гората да се моли насамо. Веќе беше ноќ, а Тој си уште беше таму сам.
24А бротчето се наоѓаше сред езеро, под удар на силни бранови, зашто дуваше силен ветар во спротивна насока.
25Некаде меѓу три и шест часот наутро Исус се упати кон нив, чекорејќи по водата.
26Кога Го забележаа како чекори по водата, учениците се исплашија и извикаа: „Ова е дух!“ И почнаа да пискаат.
27Но Исус веднаш им проговори и им рече: „Не плашете се, тоа сум Јас; смирете се!“
28Во одговор, Петар Му рече: „Господе, ако си навистина Ти, направи да дојдам до Тебе газејќи врз водата!“
29„Дојди!“ му рече Исус. Тогаш Петар се спушти од бродот и се упати кон Исус одејќи по водата.
30Но кога ги виде високите бранови, се исплаши и почна да пропаѓа во водата и да вика: „Господе, спасувај!“
31Исус веднаш му подаде рака, го прифати и му рече: „ Колку малку вера имаш! Зошто се посомнева?“
32Штом влегоа во бротчето, ветрот престана.
33Учениците кои беа во бродот паднаа ничкум пред Него и Му рекоа: „Ти Си навистина Божјиот Син!“
34Кога допловија на другата страна дојдоа на Генисаретска земја.
35Таму луѓето ги препознаа и разгласија по целата околина, па Му ги доведуваа сите болни,
36кои Го молеа да им дозволи да се допрат барем до работ на Неговата облека; и секој што ќе се допреше, оздравуваше.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy