Евреите 11:1

Евреите 11:1 MNT

Што е вера? Тоа е сигурност дека она на што се надеваме навистина и ќе се случи. Вера е увереност во нешто што не си го видел.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share