Галатјаните 1:10

Галатјаните 1:10 MNT

Дали јас се обидувам да им угодам на луѓето и ним да им се умилкувам? Мене ми е важно Бог да го одобрува тоа што го проповедам. Да ми беа важни луѓето, немаше да станам службеник на Христос!
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share