1 Тимотеј 4:8

1 Тимотеј 4:8 MNT

Од телесните вежби има одредена полза, но побожноста е многу покорисна. Таа ветува награда и за сегашниот и за идниот живот.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share