Objawienie spisane przez Jana 14:7

Objawienie spisane przez Jana 14:7 NBG

Mówił on pośród wielkiego głosu: Ulęknijcie się Boga oraz oddajcie Mu chwałę, bowiem przyszła pora Jego oceny; pokłońcie się Temu, co uczynił Niebo i ziemię, morze i źródła wód.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share