Objawienie spisane przez Jana 14:12

Objawienie spisane przez Jana 14:12 NBG

Tu jest wytrwałość świętych; tych, co strzegą przykazań Boga oraz wiary Jezusa.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Objawienie spisane przez Jana 14:12