Księga Daniela 8:13-14

Księga Daniela 8:13-14 NBG

Wtedy usłyszałem jednego ze świętych, który mówił. Ten święty powiedział do kogoś, mówiąc: Do jakiego czasu obowiązuje to widzenie o ciągłości, o przestępstwie pustoszącym święte i podaniu wojska na podeptanie? Zatem do niego powiedział: Do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków; wtedy te święte okażą się sprawiedliwe.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Księga Daniela 8:13-14