List do Kolosan 1:15-19

List do Kolosan 1:15-19 NBG

On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone. Gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebiosach oraz na ziemi, widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy władze, czy niebiańskie moce, czy potęgi; wszystko jest stworzone z powodu Niego i dla Niego. A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało. On jest także głową ciała zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim. Ponieważ znalazł upodobanie, aby w nim zamieszkała cała pełnia.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

List do Kolosan 1:15-19

Share