List do Rzymian 6:23

NBG
Nowa Biblia Gdańska

23 Bo zapłaty za grzech są w śmierci, a łaską Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.