Księga Psalmów 104:14

Księga Psalmów 104:14 NBG

Wyprowadzasz trawę dla bydła i rośliny na użytek człowieka, aby z ziemi wydobył chleb.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share