III Księga Mojżesza 23:23

III Księga Mojżesza 23:23 NBG

Nadto WIEKUISTY powiedział do Mojżesza
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share