Ewangelia Jana 7:9

Ewangelia Jana 7:9 NBG

To im powiedział oraz pozostał w Galilei.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share