Drugi list do Tesaloniczan 2:8

Drugi list do Tesaloniczan 2:8 NBG

A wtedy zostanie objawiony ten bezbożny, którego Pan zniszczy tchnieniem swoich ust oraz obróci wniwecz objawieniem się Jego obecności.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share