Drugi list do Koryntian 5:16-17

Drugi list do Koryntian 5:16-17 NBG

Wobec tego my, od dzisiaj, już nie znamy nikogo według cielesnej natury; a jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa według cielesnej natury jednak już teraz nie znamy. Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Drugi list do Koryntian 5:16-17

Share