Drugi list do Koryntian 13:13

Drugi list do Koryntian 13:13 NBG

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share