Drugi list do Tymoteusza 2:21

Drugi list do Tymoteusza 2:21 NBG

Więc jeśli ktoś wyczyści samego siebie od tych rzeczy, będzie naczyniem o wartości, uświęconym, przydatnym Władcy Absolutnemu, będącym przysposobionym do każdego odpowiedniego działania.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share