Pierwszy list Piotra 4:10-11

Pierwszy list Piotra 4:10-11 NBG

Każdy, w miarę tego jaki otrzymał dar, niech służy nim względem drugich; tak jak szlachetny zarządca różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś mówi to jakby wypowiedzi Boga. Jeśli ktoś służy to jakby z powodu siły, którą dostarcza Bóg. Aby we wszystkim był wyniesiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, którego jest chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy list Piotra 4:10-11

Share