Pierwszy list do Koryntian 15:3-4,20-21

Pierwszy list do Koryntian 15:3-4 NBG

Ponieważ wśród pierwszych spraw przekazałem wam to, co otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze winy według Pism; że został pogrzebany i że według Pism jest wskrzeszony w trzecim dniu
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy list do Koryntian 15:20-21 NBG

Ale Chrystus został wskrzeszony z martwych, stając się pierwociną tych, co zasnęli. Bo skoro przez człowieka śmierć, przez Człowieka także powstanie umarłych.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share