Pierwszy list do Koryntian 10:16-17

Pierwszy list do Koryntian 10:16-17 NBG

Czyż kielich błogosławieństwa, którym wielbimy Boga, nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Czyż chleb, który łamiemy, nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Ponieważ przez jeden chleb wielu jest w Ciele; bo wszyscy jesteśmy częścią z powodu tego jednego chleba.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share