Pierwszy list do Tymoteusza 5:25

Pierwszy list do Tymoteusza 5:25 NBG

Tak samo i szlachetne uczynki są jawne, a ci, którzy mają inne, nie mogą zostać ukryci.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pierwszy list do Tymoteusza 5:25