Pierwszy list do Tymoteusza 5:17

Pierwszy list do Tymoteusza 5:17 NBG

Starsi, którzy pięknie stoją na czele, niech będą uznani za godnych podwójnego szacunku, a najbardziej ci, co się trudzą w słowie i nauce.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pierwszy list do Tymoteusza 5:17