Pierwszy list do Tymoteusza 5:12

Pierwszy list do Tymoteusza 5:12 NBG

one mają ocenę, gdyż odrzuciły pierwszą ufność.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share