Pierwszy list do Koryntian 10:31

NBG
Nowa Biblia Gdańska

31 Czy więc, jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.