YouVersion Logo
Search Icon

MATAYO 1

1
Oshari lo Mndumii Yesu
(Mat 28:1-20; Luk 3:23-38)
1Aiki kitapu kya oshari lo Yesu Kristo ichu ai mana o Dawidi, ichu ai mana o Abrahamu. 2Abrahamu alefee Isaki, Isaki kafee Yakobo, Yakobo kafee Yuda na wanawamae. 3Na Yuda kafee Paresi na Sara ipfo ko Tamari. Na Paresi kafee Hesironyi, na Hesironyi kafee Aramu. 4Na Aramu kafe Aminadabu, Aminadabu kafee Nahashonyi, Nahashonyi kafee Salmone. 5Salmone kafee Boasi ifo ko Rahabu, Boasi kafee Obedi ipfo ko Ruti, Obedi kafee Yese. 6 Yese kafee mangi Dawidi, Dawidi kafee Solomon ipfo ko mka o Uria. 7Na Solomon kafee Rehoboamu, Rehoboamu kafee Abia, Abia kafee Asa. 8Asa kafee Yehoshafati, Yehoshafati kafee Yoramu, Yoramu kafee Usia. 9Usia kafee Yotamu, Yotamu kafee Ahasi, Ahasi kafee Hezekia. 10Hezekia kafee Manase, Manase kafee Amonyi, Amonyi kafee Yosia. 11Yosia kafee Yekonyia na wanawamae mandi ha wupfungo wo Babilon. 12Ili numa ya wupfungo wo Babilon Yekonyia kafee Shealtieli, na Shealtieli kafee Zerubabeli. 13Zerubabeli kafee Abihudi, Abihudi kafee Eliakimu, Eliakimu kafee Asori. 14Asori kafee Sadoki, Sadoki kafee Akimu, Akimu kafee Eliudi. 15Eliudi kafee Eleasari, Eleasari kafee Matanyi, Matanyi kafee Yakobo. 16Yakobo kafee Yosefu ai mii o Maria ichu mofee Yesu chu ai Kristo. 17Nahong'u, marika halya hose kiwokia Abrahamu ushike Dawidi, nyi marika ikumi na haana; na kiwokia Dawidi shika wupfungo wo Babilon, nyi marika ikumi na haana; na kiwokia wupfungo wo Babilon, shika Kristo nyi marika ikumi na haana.
Ifeo lya Yesu
(Luk 2:1-7)
18 Na alya mafeonyi ha Yesu Kristo nyi kuwehendekie kuile: Maria ulya mae, lya mandi a-weikoso nyi Yosefu, indi walamesanzo, naalyo Maria kamanyika nyi ai mlemo kui pfinya ya Mumuyo Mwele, 19Na ili tindi yake awei mndu o wusumhanyi, nalakunde imhutsia sonu, kahia kelekana nao kui kiṟika. 20Ili awerie ado mdonyi, adi aichu msu o Mndumii akulora nao kilodionyi kambia, “Iyo Yosefu, ui mana o Dawidi, ma kulahinge-hinge iduo tindi-i yapfo Maria kipfa iki ki-kimohe ipfo koke nyi kiwukie ko Mumuyo Mwele. 21 Nao nyekaa nafee mana, na rina lyake nomlahe nyi Yesu; kipfa nyio ekaa nakiṟe wandu madeko hawo!” 22Na kimaduma kikashika kido nyi kundu kuhoye kilya ki-dede nyi Mndumii kui dumbu lya mwikimbi kehamba, 23 “A mbuya, kukae mana aikoso nakapike, nafee mana o womi, na rina lyake wamlahe nyi Imanueli.” Imanueli nyi cha ili ohamba: Ruwa ai naso. 24Yosefu kekikure madonyi, kawewuta kilya alewawaso nyi msu o Mndumii; kaduo Maria kawa mka oke, 25 Indi Yosefu ma nalakuwashe nao itane afee mana o womi; kamlaha rina lyake nyi Yesu.
Waṟango wa ora lo ngamenyi

Currently Selected:

MATAYO 1: KIM2

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy