YouVersion Logo
Search Icon

Matteuse evangeelium 1

1
2Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja Tema vennad;
3Juudale sündisid Taamarist Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesrom, Hesromile sündis Aram;
4Aramile sündis Amminaadab, Amminaadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salmon;
5Salmonile sündis Raahabist Boas, Boasele sündis Rutist Oobed, Oobedile sündis Jesse;
6Jessele sündis kuningas Taavet; Taavetile sündis Uurija naisest Saalomon;
7Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa;
8Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija;
9Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Ahas, Ahasele sündis Hiskija;
10Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamos, Aamosele sündis Joosija;
11Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Baabüloni vangipõlve ajal.
12Pärast Baabüloni vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel;
14Asurile sündis Saadok, Saadokile sündis Aahim, Aahimile sündis Elihuud;
15Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob;
16Jaakobile sündis Joosep, Maarja mees; ja Maarjast sündis Jeesus, Keda nimetatakse Kristuseks.
17Kõiki põlvi Aabrahamist Taavetini on siis neliteistkümmend põlve; ja Taavetist Baabüloni vangipõlve ajani on neliteistkümmend põlve; ja Baabüloni vangipõlvest Kristuseni on neliteistkümmend põlve.
18Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda: kui Ta Ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis Ta leiti enne nende kokkusaamist käima peal olevat Pühast Vaimust.
19Aga et Tema mees Joosep oli õiglane ega tahtnud Teda saata häbisse, siis Ta võttis nõuks salaja Tema hüljata.
20Ent kui temal see mõte oli, vaata, siis ilmus talle Issanda ingel unes ja ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat, Oma naist, enese juure võtta, sest mis Temas on sündinud, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale Poja ja Sa pead Temale nimeks panema Jeesus; sest Tema päästab Oma rahva nende pattudest!”
22Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ütleb:
23„Ennäe, Neitsi saab käima peale ning toob Poja ilmale, ja Temale peab pandama nimeks Immaanuel”, see on meie keeli: Jumal meiega.
24Kui Joosep unest ärkas, siis Ta tegi nõnda, kuidas Issanda Ingel Teda oli käskinud ning võttis Oma naise enese juure
25ega puutunud Temasse, enne kui Ta oli ilmale toonud Poja. Ja Ta pani Temale nimeks Jeesus.

Currently Selected:

Matteuse evangeelium 1: EEP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy