YouVersion Logo
Search Icon

GIING'EETA 1

1
Iita sinooda ng'eanyiida
1Ghayi aba giing'eeta ASEETA ghabwat humng'eeda ea ng'eanyiida. 2Abeeda ng'eanyiida manda gil ak ea misana, nea abeeda gwanda misaneeda badayda beega basooda haw sheagi jih; nea gwaneayi Guroorooda ASEETA aba badayda beega. 3Ak gwayi ASEETA, “Dahinna weeshinda;” ak ghwahidu weeshinda. 4Ak ghwadaah ASEETA gideaba weeshinda aamiy; ak gooheeli ASEETA weeshinda ea misaneeda. 5Gaguura ASEETA weeshinda Askweari, ak gaguura misaneeda Eawa. Ak ghoah shing'ada ak ghoah sakteayda, eaweeda madeeda. 6Ak gwayi ASEETA, “Gagasa gwanda humng'eeda dageascheeda beega, ak gooheeli beega mida humng'eeda ea beega mida ng'eanyi.” 7Ng'ata gwasin ASEETA humng'eeda ak gooheeli beega mida hing'eadayda humng'eeda ea beega mida humng'eeda. Ak gwasa. 8Ak gaguura ASEETA daadaliil humng'eeda. Ak ghoah shing'ada ak ghoah sakteayda, eaweedeaba iyeenya.
9Ak gwayi ASEETA, “Beega mida hing'eadayda humng'eeda dabasiina geat hijagi, ak abeeda gwardu ng'eanyiida ghajaam.” Ak gwasa. 10Ak gaguura ASEETA heeda ghajaam Ng'eanyiida, nea beegiga saang'a bwat geadiin gaguura Basooda. Ak ghwadaah ASEETA gideaba aamiy. 11Ak gwayi ASEETA, “Dearuuna ng'eanyiida seenga, ea geediga mideawa ghajilga, ea geediga haghweega jiila haghweega was ghajilga nyaawa, nea gaba nih bea healadeadaanyi, aba badayda ng'eanyiida.” Ak gwasa. 12Gooruudu ng'eanyiida seenga, geediga jiila ghajilga aba heeluutka nyaawa, ea haghweega mida jeeda ghajilga nyaawa, giliwas aba healadeadaanyi. Ak ghwadaah ASEETA gideaba aamiy. 13Ak ghoah shing'ada ak ghoah sakteayda, eaweedeaba samwagu.
14Ak gwayi ASEETA, “Deabiidana gheaboonyanga dea daliil aba humng'eeda ak gooheeli askweari ea eawa; ak ghoah gichea eeroora damanyoojiga ea askwearjoojiga ea gweanyeeka, 15ak ea deabiidana gheaboonyanga dea daliil aba bugusta humng'eeda ak ghoabwaay ng'eanyiida.” Ak gwasa. 16Ng'ata gwasin ASEETA gheaboonyan iyeenya hees, gheaboonyaneeda haweewa niirja gaygoombal askweari, nea gheaboonyaneeda mwanang' gaygoombal eawa; ak gwasin eara miinga. 17Ak ghwayiin ASEETA dea daliil aba bugusta humng'eeda ak ghoabwaay ng'eanyiida, 18ak abeeda goombal askweari ea eawa, ak gooheeli weeshinda sea misaneeda. Ak ghwadaah ASEETA gideaba aamiy. 19Ak ghoah shing'ada ak ghoah sakteayda, eaweedeaba ang'wan.
20Ak gwayi ASEETA, “Deana beega heeluutka haleanjeeda sean mideawa eaweega, ak ghwanung' ghang'eatng'eata dariidaka aba badayda ng'eanyiida nea gwasik daadaliil aba bugusta humng'eeda.” 21Hean gwasin ASEETA diyeanga hees abiita jeeda basooda ea giliwas diyeayda weelweeli, ea diyeanga sean dukuta beega, aba heeluutka nyaawa, ea giliwas dariideanda mideawa meang'eega aba heeluutka nyaawa. Ak ghwadaah ASEETA gideaba aamiy. 22Ak ghoadaw ASEETA ghawooda nea gwayeesha, “Ajiila ak ghoasaang'ayiichi ak ghoanyiichi badayda beega basooda, ak ghwasaang'ayiit dariidaka aba badayda ng'eanyiida.” 23Ak ghoah shing'ada ak ghoah sakteayda, eaweedeaba muut.
24Ak gwayi ASEETA, “Dearuuna ng'eanyiida diyeanga mideawa eaweega aba heeluutka nyaawa: dugwa ea diyeanga badiina jeesinga ea diyeanga jarooda aba heeluutka nyaawa.” Ak gwasa. 25Ak gwasin ASEETA diyeanga jarooda aba heeluutka nyaawa ea dugwa aba healadeadaanyi, ea diyeanga sean badiina jeesinga aba badayda ng'eanyiida aba heeluutka nyaawa. Ak ghwadaah ASEETA gideaba aamiy.
26Ama ng'ata gwayi ASEETA, “Eaniyean eesina siida jea gawuurjeeweasa, jea eeratiidaneasa; ak abeeda goombal ghweayeega basooda, ea dariidaka humng'eeda, nea goombal dugwa, ak goombal muunda ng'eanyiida sean, ea badahuuka diyeanga sean badiina jeesinga badiina jeesinga aba badayda ng'eanyiida.” 27Hean gwasin ASEETA siida aba ratoadaanyi, aba ratoadaanyi gwasin ASEETA siida; ng'eedeeda ea gatmooda. 28Ak ghoadaw ASEETA fiisu ghawooda ak gwayeesha ASEETA fiisu, “Ajiila ak ghoasaang'ayiichi, ak ghoanyiichi ng'eanyiida ak goombali; ak ghoahaaghwi ghweayeega basooda ea dariidaka humng'eeda ea badayba gili wassean mideawa eaweega weelweel aba badayda ng'eanyiida.” 29Ak gwayi ASEETA, “Ng'ula, neagoonyeegwa giliwas geeta mideawa ghajilga mida badayda ng'eanyiisean, ea giliwas geeta mideawa haghweagaaschi ghajilga; gajayaaga ghoah hamita. 30Ea dea giliwas diyeayda mida ng'eanyiida, ea giliwas dariideanda humng'eeda, ea giliwas diyeayda badiina jeeda aba badayda ng'eanyiida, gilinyoo gwandeawa guroorooda, neagoonyeegwa giliwas geeta nyawiish ghoah hamita.” Ak gwasa. 31Ak ghwadaah ASEETA haleanjeeda sean sin, ak ging'ulayi, aamiyaas muuchi. Ak ghoah shing'ada ak ghoah sakteayda, eaweedeaba lah.

Currently Selected:

GIING'EETA 1: BG15

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy