YouVersion Logo
Search Icon

Johannes 1

1
Ordet ble menneske
1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. #1 Mos 1,1; 1 Joh 1,1f; Joh 10,30; 17,5 2Han var i begynnelsen hos Gud. #Ordsp 8,22f 3Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. #Sal 33,6; Kol 1,16+ 4I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.#3,19; 8,12+
6En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. #Matt 3,1; Luk 1,13.17.76 7Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset.#5,35
9Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. #Matt 4,16; 1 Joh 2,8 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. 12Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. #Gal 3,26; Ef 1,5; 1 Joh 3,1f 13De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.#3,3+; 3,5f
14Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. #2 Mos 33,18ff; 34,6; Jes 40,5; 60,1; Luk 9,32 15Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var til før meg.»#1,27.30
16Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. #Kol 2,9f 17For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.#2 Mos 33,20; Matt 11,27; Joh 5,37; 6,46; 14,9; 1 Joh 4,12
Døperens vitnesbyrd
19Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» #Luk 3,15ff 20Da svarte han rett ut og bekjente åpent: «Jeg er ikke Messias.» #3,28; Apg 13,25 21«Hvem er du da,» spurte de, «er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke,» svarte han. De spurte: «Er du profeten?» «Nei,» sa han. #1,21 profeten Jødene ventet at en stor profet som Moses skulle fremtre i endetiden. Se 5 Mos 18,15; Apg 3,22. #Matt 11,14+; Joh 6,14; 7,40; 5 Mos 18,15.18 22«Si oss da hvem du er,» sa de, «så vi kan ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» 23Han sa: «Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør veien rett for Herren, som profeten Jesaja har sagt.» #Jes 40,3; Matt 3,3 24Noen av de utsendte var fariseere, 25og de spurte: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias eller Elia og heller ikke profeten?» 26Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, #Matt 3,11 27han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» 28Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte.
29Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: «Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. #Jes 53,4.7; Matt 8,17; 1 Kor 5,7; 1 Pet 1,19; Åp 5,6.9 30Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var til før meg. 31Jeg visste heller ikke hvem han var, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» 32Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden komme ned fra himmelen som en due, og den ble over ham. #Matt 3,16 33Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Han du ser Ånden komme ned og bli over, han er det som døper med Den Hellige Ånd. #Jes 11,2; 42,1 34Og jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Han er Guds Sønn.»
De første disipler
35Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av sine disipler. 36Da så han Jesus gå forbi og sa: «Se, der er Guds lam.» #1,29+ 37De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva vil dere?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39«Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
40Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. #Matt 4,18ff 41Han traff nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias.» Messias betyr Den Salvede. #4,25 42Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Kefas er det samme som Peter.#Matt 16,17f
43Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da traff han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» #5 Mos 18,18; Jes 7,14; 9,6; 53,1ff; Jer 23,5f; Esek 34,23 46«Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» #7,41.52 47Jesus så Natanael komme og sa: «Se, det er en sann israelitt, en mann uten svik.» 48«Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» #Matt 14,33; 27,42; Joh 11,27; 12,13 50«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.»#1 Mos 28,12

Currently Selected:

Johannes 1: N78BM

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy