1. Mosebok 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik.