Apostlenes gjerninger 26
N78BM

Apostlenes gjerninger 26

26
1Agrippa sa da til Paulus: «Du har tillatelse til å legge fram saken din.» Paulus hevet hånden og begynte sitt forsvar:
2Kong Agrippa, jeg priser meg lykkelig at det er for deg jeg i dag skal forsvare meg mot alt det jødene anklager meg for, 3ikke minst fordi du kjenner godt alle jødenes skikker og stridsspørsmål. Derfor ber jeg deg om å høre tålmodig på meg. 4Alle jøder kjenner til mitt liv, for jeg har helt fra barndommen levd blant mitt folk og i Jerusalem. 5Derfor vet de også, hvis de bare ville si det, at jeg fra første stund har levd som fariseer og hørt til den strengeste retning i vår religion. #23,6; Fil 3,5f+ 6Og nå står jeg anklaget fordi jeg har satt mitt håp til det løfte Gud gav våre fedre, #23,6; 24,15; 28,20 7det som vårt tolvstammefolk selv håper å få se oppfylt – derfor dyrker de Gud utrettelig dag og natt. På grunn av dette håp, konge, blir jeg anklaget av jøder. 8Og hvorfor holdes det for utrolig blant dere at Gud oppvekker døde? 9Jeg mente selv en gang at det var en plikt av all kraft å bekjempe nasareeren Jesu navn. #9,1f+ 10Det gjorde jeg også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra overprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og var det tale om å henrette dem, stemte jeg for. 11Rundt omkring i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byer i utlandet.
12Mens dette stod på, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og fullmakt fra overprestene. #9,1–19; 22,6–16 13Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle opp omkring meg og dem som var med meg. 14Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» 15Jeg spurte: «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. 16Men reis deg nå og stå på dine ben. For jeg har vist meg for deg for å utvelge deg til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg og om det du siden skal få se. #Esek 2,1.3 17Fra ditt folk skal jeg redde deg, og fra folkeslagene som jeg sender deg til. 18Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg.»#Jes 42,7; Ef 1,18; Kol 1,12ff; Apg 20,32
19Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn. #Gal 1,16 20Men jeg har forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og for folkeslagene, at de må gjøre bot og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen. #Luk 3,8 21Dette er grunnen til at jødene grep meg i templet og forsøkte å drepe meg. #21,30f 22Men til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vitnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende, #Luk 24,44ff 23at Messias skulle lide og være den første som stod opp fra de døde, og deretter skulle han forkynne lyset for folket og for folkeslagene.#Jes 42,6; 49,6; Apg 13,46f; 1 Kor 15,20+
24Da han kom til dette punkt i forsvarstalen, ropte Festus høyt: «Du er fra sans og samling, Paulus! All lærdommen din driver deg fra forstanden.» 25Paulus svarte: «Ærede Festus, jeg er ikke fra forstanden, for alt jeg sier, er sant og vel betenkt. 26Kongen kjenner til alle disse ting, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette er gått ham forbi; det er jo ikke skjedd i en avkrok. 27Kong Agrippa, tror du på profetene? Jeg vet at du tror.» 28Agrippa sa til Paulus: «Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen.» 29Og Paulus svarte: «Jeg ønsker til Gud at både du og alle som hører meg i dag, nå eller senere må bli som jeg, bare uten disse lenkene.»
30Så reiste kongen seg og samtidig landshøvdingen og Berenike med hele deres følge. 31Da de var kommet ut, snakket de med hverandre og sa: «Den mannen har ikke gjort noe som fortjener dødsstraff eller fengsel.» #25,25 32Og Agrippa sa til Festus: «Han kunne ha vært løslatt om han ikke hadde anket til keiseren.»#25,11

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.