1. Krønikebok 15
N78BM

1. Krønikebok 15

15
Paktkisten føres til Jerusalem
1Siden bygde kongen seg flere hus i Davids-byen. Han gjorde i stand et sted for Guds paktkiste og reiste et telt for den. 2Den gang sa David: «Ingen andre enn levittene må bære Guds paktkiste; for dem har Herren utvalgt til å bære paktkisten og til å tjene ham for alltid.» 3Så samlet David hele Israel i Jerusalem. De skulle være med og føre Herrens paktkiste opp til det stedet han hadde gjort i stand for den. #13,5 4David kalte Aron-sønnene og levittene sammen: 5av Kehat-sønnene Uriel, den øverste, og hans brødre, 120 mann; 6av Merari-sønnene Asaja, den øverste, og hans brødre, 220 mann; 7av Gersjom-sønnene Joel, den øverste, og hans brødre, 130 mann; 8av Elisafan-sønnene Sjemaja, den øverste, og hans brødre, 200 mann; 9av Hebron-sønnene Eliel, den øverste, og hans brødre, 80 mann; 10av Ussiel-sønnene Amminadab, den øverste, og hans brødre, 112 mann.
11Så kalte David til seg prestene Sadok og Ebjatar og levittene Uriel, Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab, 12og sa til dem: «Dere som er overhoder for levittenes familier, skal innvie dere sammen med brødrene deres og føre paktkisten til Herren, Israels Gud, opp til det stedet jeg har gjort i stand for den. 13Når Herren forrige gang brøt inn iblant oss, var det fordi dere ikke var med; vi søkte ham ikke på rett vis.» 14Prestene og levittene innviet seg da for å føre paktkisten til Herren, Israels Gud, opp. 15Og levittene bar den på skuldrene sine etter bærestengene, slik som Moses hadde befalt dem etter Herrens ord.#2 Mos 25,14; 4 Mos 4,15
16Nå sa David til de øverste blant levittene at de skulle la sine brødre sangerne tre fram med musikkinstrumentene, med harper, lyrer og cymbler. De skulle spille på dem og la gledessangen tone. 17Da lot levittene Heman, sønn av Joel, tre fram, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre, Merari-sønnene, Etan, sønn av Kusjaja. 18Sammen med dem var deres brødre av annen rang: Sakarja, Ja’asiel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma’aseja, Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom og Je’iel, dørvokterne. 19Sangerne Heman, Asaf og Etan skulle slå på bronsecymbler. 20Sakarja, Asiel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Ma’aseja og Benaja skulle spille på harpe etter «Alamot». #15,20 Alamot [Sal 46,1.] 21Og Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, Je’iel og Asasja skulle spille på lyre etter «Sjeminit» for å lede sangen. #15:21Sjeminit «den åttende». [Sal 6,1.] 22Kenanja, den øverste av de levittiske sangerne, skulle lede sangen; for han forstod seg på det. 23Berekja og Elkana var dørvoktere ved paktkisten. 24Prestene Sjebanja, Josjafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja og Elieser blåste i trompeter foran Guds paktkiste. Og Obed-Edom og Jehia holdt vakt ved døren.
25Så gikk David og de eldste i Israel sammen med tusenmannsførerne av sted. Med jubel skulle de føre Herrens paktkiste opp fra Obed-Edoms hus. #2 Sam 6,12–19 26Fordi Gud hjalp levittene som bar kisten, ofret de sju okser og sju værer. 27David var kledd i en kappe av fint lin, og like ens alle levittene som bar paktkisten, og sangerne og Kenanja som ledet sangen når de stemte i. David hadde også på seg en prestedrakt av lin.
28Slik førte hele Israel Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt, til lyden av trompeter og cymbler, til harpe- og lyrespill. 29Da paktkisten ble ført inn i Davids-byen, så Mikal, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David som hoppet og danset, og hun foraktet ham.

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.