Kîam 1
KIMERUBIBLE

Kîam 1

1
Kûûmbwa kwa îgûrû na nthî na birîa birî ku
1Kîambîrîrieene Mûrungu nî oombîre îgûrû na nthî. 2Nayo nthî îtaarî na mûûmbîre kinya jûrîkû na yaarî întheri, na îria rîakunîki nî muundu. Roho wa Mûrungu nî eetaîtaga îgûrû rîa rûûjî. 3#2Ako 4.6 Mûrungu arauga, “Nî kûgîe weerû.” Nakû kûragîa weerû. 4Mûrungu aroona weerû bûrî bûbwega na araathûrana weerû kuuma kîrî muundu. 5Mûrungu areeta weerû mûthenya, na muundu arajwîta ûtukû. Naku nî gwaatukîre na kûrakea, îîu îraa ntukû ya mbere.
6 # 2Pet 3.5 Mûrungu arauga, “Nî kûgîe îgûrû rîriirû rîathûrane rûûjî rûrîa rûrî îgûrû mono na rûrîa rûrî bwa nthî.” 7Mûrungu arathithia îgûrû rîu riirû narîo rîraathûrana rûûjî rûrîa rwaarî îgûrû rîaarîo na rûrîa rwaarî rungu rwarîo. Naku kûrakara o ûu. 8Mûrungu ararîaa riîtwa “îgûrû rîriirû.” Nî gwaatukîre na kûrakea, îîu îraa ntukû ya ijîîrî.
9Mûrungu arauga, “Rûûjî rûrîa rûrî rungu rwa îgûrû rîriirû nî rûûthûrane antû amwe, nthî înjûmo yumîre.” Naku kûrakara o ûu. 10Mûrungu areeta kûu kwaarî gûkûûmo, “Nthî” na rûûjî rûrîa rwothûranîre amwe ararwîta “Îria.” Mûrungu aroona bûu nî bûbwega. 11Mûrungu arauga, “Nthî nî yume imera; yume imera birîa biciaraga mpîndî, na yume mîtî ya matuunda ya mîthemba yonthe îrîa îciaraga matuunda jarî na mpîndî ndeene.” Naku kûrakara o ûu. 12Nthî îrauma imera; imera bia mîthemba yonthe birîa biciaraga mpîndî, na mîtî ya matuunda ya mîthemba yonthe îrîa îciaraga matuunda jarî na mpîndî ndeene. Mûrungu aroona bûu nî bûbwega. 13Naku nî gwatukîre na kûrakea, îîu îraa ntukû ya ithatû.
14Mûrungu arauga, “Nî kûgîe into bikûthaara îgûrû rîrîa riirû nîkenda biathûrana mûthenya na ûtukû. Nabio biîthîrwe birî bia kwonanagia ndwano cia biingo, na cia matukû na mîaka. 15Ningî biîthîrwe birî bia kûthaaraga birî kûu îgûrû rîriirû biîkagîre nthîgûrû weerû.” Naku kûrakara o ûu. 16Mûrungu arathithia imûrî biîrî birî na weerû bûbwingî. Kîmwe kîmûrikage mûthenya na kîngî kîmûrîkage ûtukû. Ningî nî aathithîrie njota kinya cio. 17Mûrungu areeka imûrî biu kûu îgûrû nîkenda bithaaragîra nthîgûrû, 18na bimûrîkaga mûthenya na ûtukû. Ningî biathûranaga weerû na muundu. Mûrungu aroona bûu nî bûbwega. 19Naku nî gwatukîre, na kûrakea, îîu îraa ntukû ya inya.
20Mûrungu arauga, “Ndûûjî nî ciûjûre biûmbe birîa birî mwoyo na nyoni nacio nî ibuurûûke îgûrû.” 21Mûrungu aroomba nyamû irîa nene ikaraga îrieene, na biûmbe birî mwoyo bia mîthemba yonthe birîa biîtaîtaga rûûjîîne. Aaroomba nyoni cia mîthemba yonthe. Mûrungu aroona bûu nî bûbwega. 22Mûrungu aratharima biûmbe biu akiugaga, “Ciaraneni na bûthegee, bûûjûre marieene. Nyoni nacio nî ithegee nthîgûrûûne.” 23Naku nî gwaatukîre na kûrakea, îîu îraa ntukû ya ithaano.
24Mûrungu arauga atîrî, “Nthî nî îgîte biûmbe birî mwoyo bia mîthemba yonthe; kûgîe nyomoo, na nyamû irîa ciikuuragia na kîu, na nyamû cia kîthaka cia mîthemba yonthe.” Naku kûrakara o ûu. 25Mûrungu aroomba nyamû cia mîthemba yonthe. Aroomba nyomoo cia mîthemba yonthe na birîa bionthe bikuaga na nthî. Mûrungu aroona bûu nî bûbwega.
26 # 1Ako 11.7 Mûrungu arauga, “Ga-tûûmbe muntû arî mûng'uanano jweetû, akari ta baatuî. Nabo baathage makûyû ja îria na baathage nyoni, na baathage nyomoo na baathage nthî yonthe, na baathage bionthe birîa biikururagia na kîu.” 27#Mat 19.4; Mar 10.6 #Kîam 5.1-2 Tontû bûû, Mûrungu aroomba muntû ûng'uaneene nawe; aroomba ntomûrûme na mûka. 28Mûrungu arabatharima na arabeera atîrî, “Ciaraneni na bûthegee, bûûjûre nthîgûrûûne. Ningî bwathage makûyû ja îria na bwathage nyoni na bwathage gîntû kîonthe kîrî mwoyo kîrîa gîîtaîtaga nthîgûrû.” 29Mûrungu arauga, “Atîrî, ndîkubwaa o kîmera kîonthe kîrîa gîciaraga mpîndî kîrîa kîrî nthîgûrûûne kunthe, na mîtî yonthe îrîa îciaraga matuunda jarî na mpîndî. Nabio bikethagîrwa birî biakûrîa bieenu. 30Ningî ndîkûbwaa nyamû cionthe cia nthîgûrû na nyoni cionthe na bionthe birîa biikururagia; o gîntû kîonthe kîrîa kîrî mwoyo. Ningî ndîkûbwaa kinya îmera bionthe biee biakûrîa bieenu.” Naku kûrakara o ûu. 31Mûrungu aaraithîria into bionthe birîa oombîte, aroona birî bibiega mono. Naku nî gwatukîre, na kûrakea, îîu îraa ntukû ya ithanthatû.

KIMERU BIBLE WITH DC 

©Bible Society of Kenya, 2009, 218


Learn More About NTETO INJEGA CIA MURUNGU KIRI ANTU BONTHE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.