Gjoni 2
AL
2
Dasma në Kanë
1Pas dy ditësh#2.1 ose Ditën e tretë. u bë një dasmë në Kanë#2.1 Kanaishte qytet i Galilesë, pak kilometra larg Nazaretit. të Galilesë. Atje ndodhej edhe e ëma e Jezuit. 2Në dasmë ishte i ftuar edhe Jezui me dishepujt e tij.
3Kur mbaroi vera, e ëma i tha Jezuit: «Nuk kanë më verë».
4Jezui iu përgjigj: «Çfarë do nga unë, o grua? Koha ime nuk ka ardhur ende!».
5Atëherë, e ëma e Jezuit u tha shërbëtorëve: «Bëni gjithçka që do t'ju thotë!».
6Atje ndodheshin gjashtë qypa prej guri, që përdoreshin për ritin e pastrimit të judenjve. Secili prej tyre mbante tetëdhjetë deri në njëqind e njëzet litra#2.6 ose dy apo tri masa.. 7Atëherë, Jezui u tha shërbëtorëve: «Mbushini qypat me ujë!». Ata i mbushën deri në grykë. 8Pastaj u tha: «Tani, mbushni nga qypat dhe çojani të parit të dasmës!».
Dhe ata ia çuan. 9I pari i dasmës nuk e dinte nga vinte vera, por shërbëtorët që e kishin nxjerrë nga qypat e dinin. Ai, pasi e provoi ujin e bërë verë, thirri dhëndrin 10dhe i tha: «Të gjithë nxjerrin për të pirë në fillim verën më të mirë dhe, pasi të jenë dehur dasmorët, sjellin të keqen, ndërsa ti e ke ruajtur verën e mirë deri tani!».
11Kjo qe mrekullia#2.11 ose shenja. e parë që bëri Jezui në Kanë të Galilesë. Ai shfaqi kështu lavdinë e tij dhe dishepujt besuan tek ai. 12Pastaj ai shkoi në Kafarnaum bashkë me të ëmën, vëllezërit dhe dishepujt e tij dhe qëndruan atje për pak ditë.
Jezui pastron tempullin
(Mt 21.12-13; Mk 11.15-17; Lk 19.45-46)
13Meqenëse po afrohej Pashka e judenjve, Jezui shkoi në Jerusalem. 14Në tempull ai gjeti tregtarët e qeve, të deleve dhe pëllumbave, si dhe këmbyesit e parave#2.14 Tregtarët… këmbyesit e paraveishin tregtarët e kafshëve që thereshin për sakrifica në tempull, ndërsa këmbyesit e parave këmbenin monedhat pagane me ato që vlenin për të paguar taksat fetare. që rrinin ulur. 15Pasi bëri një fshikull me litarë, i dëboi të gjithë prej tempullit bashkë me delet dhe qetë, derdhi të hollat e këmbyesve të parave dhe pastaj përmbysi tryezat e tyre.
16Ndërsa tregtarëve të pëllumbave u tha: «Hiqini këto gjëra që këtej dhe mos e bëni vend tregtie shtëpinë e Atit tim!».
17Dishepujve të tij iu kujtua ajo pjesë e Shkrimit të shenjtë që thotë: Zelli për shtëpinë tënde do të më djegë.
18Atëherë ndërhynë disa judenj dhe e pyetën: «Me çfarë mrekullie na bind se mund t'i bësh këto gjëra?».
19Jezui iu përgjigj: «Shkatërrojeni këtë tempull dhe për tri ditë unë do ta ringre».
20Atëherë judenjtë i thanë: «U deshën dyzet e gjashtë vjet#2.20 Ndërtimi kishte filluar rreth vitit 20 para K., nën kujdesin e Herodit të Madh. për ta ndërtuar këtë tempull dhe ti do ta ringresh për tri ditë?».
21Por ai po fliste për tempullin e trupit të tij. 22Kur u ngjall#2.22 të tjerë ringjall. prej të vdekurve, dishepujt e tij kujtuan këto fjalë dhe i besuan Shkrimit të shenjtë dhe fjalëve që kishte thënë Jezui.
Jezui i njeh të gjithë njerëzit
23Gjatë qëndrimit të Jezuit në Jerusalem për festën e Pashkës shumë veta i besuan atij pasi panë mrekullitë që bënte. 24Por vetë Jezui nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë. 25Ai nuk kishte nevojë që t'i tregonin asgjë për njerëzit, pasi e dinte se ç'kishte përbrenda njeriut.

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë 2018

© Interconfessional Bible Society of Albania 2018

Learn More About Bibla Shqip 2018 "Së bashku"