IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:13

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:13 ZUL59

Wena ohlala emasimini, abangane balalela izwi lakho; ake ungizwise lona.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share